Dirk Bruins uit Dwingeloo is beoogd voorzitter LTO Noord

Dwingeloo - Dirk Bruins wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord. De 44-jarige inwoner van Dwingeloo is daarmee de beoogd opvolger van de huidige voorzitter Jakob Bartelds uit Tweede Exloërmond.

Het Algemeen Bestuur van de ondernemers- en werkgeversorganisatie voor de agrarische en tuinbouwsector voor de drie noordelijke provincies ziet in Dirk Bruins de ideale kandidaat voor het voorzitterschap van LTO Noord. De inwoner van Dwingeloo is dan ook unaniem voorgedragen.

Bruins, melkveehouder aan Looweg in Dwingeloo, is volgens het Algemeen Bestuur een energiek boegbeeld met visie en toekomstbestendig leiderschap, waarmee hij in staat zal zijn een hecht en herkenbaar ledencontact in alle sectoren vorm te geven. ‘De inwoner van Dwingeloo past bij de huidige en toekomstige opgaven van LTO Noord, kan de lijnen uitzetten en leiding geven aan vernieuwing in verbinding.’

Veel ervaring

Bruins heeft al veel bestuurlijke ervaring. Van 2006 tot 2014 was hij fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Westerveld. Ook is hij actief geweest voor het waterschap Drents Overijsselse Delta en trad hij op als voorzitter van twee agrarische jongerenorganisaties. Hij is op dit moment onder meer vicevoorzitter van LTO Nederland vakgroep Melkveehouderij, bestuurslid bij ZuivelNL, commissaris bij de Rabobank Assen en Noord-Drenthe en voorzitter van de cliëntenraad zorgorganisatie ’s Heeren Loo regio Oost.

Dirk Bruins die samen met zijn echtgenote Bertina een boerderij heeft waarop 130 melkkoeien en 100 jonge dieren (kalfjes en pinken) gehouden worden, moet dus akkerbouwer Jakob Bartelds uit Tweede Exloërmond opvolgen als voorzitter van LTO Noord. Binnen het Algemeen Bestuur bestaat veel waardering voor de inzet van Bartelds in de afgelopen drie jaren.

‘LTO Noord staat er na de regiovorming goed voor en LTO Nederland heeft een nieuwe start gemaakt. Jakob heeft rust gebracht en heeft gestuurd op continuïteit van de vereniging met een robuuste bedrijfsvoering. Dat waren belangrijke opgaven in de afgelopen drie jaren en geeft ruimte voor de keuze van een nieuwe algemeen voorzitter die daarop kan voortbouwen’, aldus het Algemeen Bestuur.

De ledenraad van LTO Noord beslist op 14 juni over de benoeming van Bruins die dan per 1 juli voorzitter moet worden van de organisatie.