169 jaar oude monumentale Apostelboom valt op graven van voormalige kolonisten

Wilhelminaoord - Een bijna 170 jaar oude Apostelboom op de begraafplaats van de Maatschappij van Weldadigheid in Wilhelminaoord is vannacht gesneuveld.

Delen van de rijksmonumentale boom vielen op de graven van voormalige kolonisten. Omdat het een rijksmonumentale boom gaat, gaat het ruimen nog wel duren. ‘We zullen zorgvuldig moeten handelen. Daarnaast is het ook een “verzekeringskwestie”. Het lijkt er op dat er geen grafzerken zijn beschadigd, maar ook hier is zorgvuldig handelen van belang’, zegt Minne Wiersma, directeur van Maatschappij van Weldadigheid.