Ondernemen in Meppel: Christiaan Kodde
Door Christiaan Kodde

Vastgoed

Economisch gezien leven we momenteel in een spannende periode. Politiek gezien overigens ook… De handelsoorlog tussen China en de VS houdt de gemoederen flink bezig. Beurskoersen lijken te dalen en beleggers zoeken naar alternatieven voor aandelen. Ook de particulier zoekt steeds vaker naar een interessant rendement op het vermogen.

In deze tijd waarin het bijschrijven van spaarrente steeds vaker achterwege blijft, wordt er steeds vaker gezocht naar andere beleggingsopties. In onze praktijk merken wij steeds vaker dat daarbij het oog valt op vastgoed. Verhuurd vastgoed levert in de regel een dubbel rendement op. Namelijk een jaarlijkse huur als direct rendement een toekomstige waardestijging als indirect rendement. Dit laatste zal de toekomst moeten uitwijzen…

Verhuur van een pand zal veelal in box 3 worden afgewikkeld. Onder voorwaarden vindt de verhuur in box 1 plaats. Dit is in de meeste gevallen niet interessant; huurinkomsten zijn dan progressief belast evenals een potentiële waardestijging.

Wanneer valt de verhuur in box 3 en wanneer in box 1? Een aantal elementen speelt hierbij een rol. Van belang is wat de werkzaamheden zijn bij de verhuur en welke rendement wordt nagestreefd. Vaak wordt gesteld dat het behaalde rendement essentieel is, maar dat is niet juist.

Tot de mogelijke werkzaamheden bij verhuur behoren onder andere: regelen nieuwe huurders, opstellen huurcontracten, verzorgen inspecties na afloop huurperiode en het onderhouden van het pand. Het instellen van een beheerder kan bij meerdere panden uitkomst bieden.

Hoe meer zelf in eigen beheer wordt gedaan, hoe sneller de Belastingdienst kan stellen dat de verhuur in box 1 dient plaats te vinden.

Het komt er eigenlijk op neer dat wanneer je je als een normale belegger opstelt de verhuur in box 3 plaatsvindt. Indien er sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer schuift het pand naar box 1. Van belang hierbij is wel dat de bewijslast bij de Belastingdienst ligt.

Soms wordt een pand eerst verbouwd en vervolgens verhuurd. Een dergelijk pand kan dan in beide boxen vallen. Namelijk realisatie in box 1 en exploitatie in box 3.

Wilt u nader advies inzake de aankoop en verhuur van onroerend goed? U kunt mij altijd bellen; samen boxen we het voor elkaar en dan komt het vastgoed!