Wilhelminapark bestaat 100 jaar

Meppel - Op 8 juni 1919 is het Wilhelminapark geopend. Precies 100 jaar geleden. Er vond toen geen enkele plechtigheid plaats, omdat het park nog niet gereed was.

Het allereerste begin van het Wilhelminapark dateert uit 1907. Nadat de gemeenteraad van Meppel uiteindelijk had besloten tot aanleg van het ‘wandelpark’, duurt het nog tot 1929 voordat het laatste gedeelte - het Rosarium - verwezenlijkt is.

De aanleg van het wandelpark begint met een brief aan de gemeenteraad van Marten Otten, Leffert van Dijk, Arend Dikkers en Jan Knoppers. Zij vormen de Commissie Wandelpark. Zij vragen de gemeenteraad 250 gulden voor een deskundig onderzoek naar de mogelijkheid van aanleg van het wandelpark. De gemeenteraad gaat - ondanks het enorme bedrag dat daarvoor nodig is - akkoord. In het najaar van 1907 liggen er een viertal rapporten. Er kwamen hoorzittingen. Op 20 oktober 1907 komen 400 burgers - opvallend veel jeugd - naar Ogterop. Zij zijn overwegend positief. Er waren echter ook tegenstanders, zoals ‘de groep van 64’. De tegenstanders zagen een uitgave van 3000 gulden per jaar aan rente, aflossing en onderhoud niet zitten. De gemeenteraad besloot anders, het wandelpark komt er.

Ontwerp

Een park met lange en korte zichtlijnen, verrassende doorkijkjes, vloeiende paden met pleintjes en vol met inheemse bomen en struiken. Een park zonder picknickbankjes. Zo ontwierp de beroemde tuinarchitect Leonard Springer het Wilhelminapark. Tegen het einde van 1908 ontvangt het gemeentebestuur drie ontwerpen van architect Leonard Springer. Het duurt tot 1913 voordat de gemeenteraad terug komt op deze plannen. De gemeente heeft inmiddels de ‘Reestgronden’ aangekocht en een verbindingsweg aangelegd. Ook komen de eerste aanvragen binnen voor het bouwterrein rondom deze weg.

In augustus 1914 tekent het Gemeentebestuur een contract met de DSM (Dedemsvaartsche Stoomtramweg Maatschappij) voor de ophoging van het terrein. Een verharding van de wegen wordt in 1917 uitgesteld., omdat dit - ten tijde van de Eerste Wereldoorlog - te prijzig blijkt. Bij de aanleg van paden en wegen wordt er gebruik gemaakt door het Nationale Steuncomité. Werklozen gaan de paden aanleggen en de vijver uitgraven. De vijver zou 3 hectare groot moeten worden. Het Gemeentelijk Grondbedrijf adviseert echter aan een vijver van 1 hectare te graven. De vijver wordt aan de zuid-westelijke zijde in verbinding gebracht met de Reest. Door een kleinere vijver is er meer ruimte voor de bouw van woningen. Dat levert geld op voor de gemeente.

Open voor publiek

Het Grondbedrijf stelt voor om op 8 juni 1919, pinksterzondag, het park open te stellen voor publiek en tevens enkele bankjes te plaatsen. De gemeente gaat akkoord met dit voorstel. Spoedig zwemmen de eerste eenden in de vijver, gedoneerd door de heer Houwink en ook worden er karpers geleverd door de Heidemij. In 1922 wordt het hertenkamp aangelegd, na een schenking van 22 Meppelers en het Comité der Elektricticiteitstentoonstellingen. Als laatste gedeelte wordt in 1929 het Rosarium aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog komt daar het verzetsmonument van Titus Leeser bij. In 1938 wordt het Mr. Harm Smeengemonument onthuld. Architect Springer betreurt de plaats die hiervoor is gekozen. Hij wijst erop dat de zichtlijn vanuit het park ermee onderbroken wordt.

Daarna wordt nog de theekoepel bijgeplaatst. De koepel stond altijd bij de Werkhorstbrug, maar moet daar weg vanwege de kanalisatie van de Reest. De verplaatsing is gekoppeld aan aan een nieuw parkzwembad, waar veel kinderen leren zwemmen. In 1935 krijgt Meppel een jeugdherberg, de Parkhoeve genaamd, aan het verbindingsweggetje tussen de Marten Ottenlaan en de Leonard Springerlaan. In 1954 is het park vergroot. Op de Zuidoever van de vijver heeft van 1929 tot 1968 een muziekkoepel gestaan. In de loop der jaren is er veel onderhoud gepleegd aan het park en zijn er speeltuintjes geplaatst, maar aan de originele staat is bijna niet getornd.

Zaterdag bestaat het Wilhelminapark officieel 100 jaar. Festiviteiten vinden er op deze dag niet plaats. Later dit jaar wordt er aandacht besteedt aan de eeuweling in Meppel.