Bijenkoningin Sonne Copijn komt naar Meppel

Meppel - Sonne Copijn wordt wel de bijenkoningin van Nederland genoemd. Zij komt op woensdag 12 juni naar Meppel om tijdens een inspiratie-avond, samen met andere sprekers, Meppelers te inspireren om hun tuin bij- en vlindervriendelijk te maken. Copijn is door wethouder Jaap van der Haar gevraagd om ook in Meppel een bijdrage te gaan leveren aan het vergroten van de biodiversiteit.

Sonne Copijn kreeg de liefde voor bijen letterlijk met de paplepel ingegeven.

‘Ik ben vierde generatie imker. Twee van mijn overgroot oma’s waren imker. Toen ik geboren werd, vlocht mijn vader een wieg voor mij zoals hij zijn bijenkorven vlocht. Bovenin de wieg hing hij geen speeltje, maar een honingraatje met bloemen erom heen. Maar dat is overigens niet hoe ik aan mijn bijnaam Bijenkoningin ben gekomen. Dat is gewoon gebeurt doordat mensen mij zo gingen noemen.’

Je bent geboren in een familie die zich al 250 jaar in allerlei vormen bezig houdt met bomen en het aanleggen van tuinen en parken. Heeft dat ervoor gezorgd dat je dit werk bent gaan doen?

Juist niet. Ik vond het allemaal maar elitair en ben agrarische economie gaan studeren. Als agrarisch econoom werkte ik in Peru en Oost Afrika met boeren. Pas de laatste zeven jaar ben ik actief voor bijen en biodiversiteit.

Waarom zijn bijen zo belangrijk?

Van iedere vier happen groente en fruit die we eten zijn er drie afhankelijk van de bij. Bijen zijn het zoemend hart van ons ecosysteem. De laatste 50 jaar is het landschap en de landbouw geëconomiseerd. Dat heeft geleidt tot marginalisering van de leefomgeving voor bestuivende insecten. 90% van ons agrarisch landschap is nu ongeschikt als leefgebied voor bestuivende insecten. Er is voor hen gewoon geen voedsel meer. De oases voor bijen zijn de dorpen en steden geworden. Ondanks het stijgend aantal stoeptegels en kattenbaktuinen bloeit er van alles in honderdduizenden tuintjes.

Mensen kunnen veel doen om van hun tuin (of balkon) een insectvriendelijke tuin met veel biodiversiteit te maken. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat. Je kunt vogels, vlinders, bijen, egeltjes en salamanders naar je tuin lokken door ze voedselrijke planten en goede schuilmogelijkheden te bieden.

Je bent met wethouder Jaap van der Haar in gesprek om ook in Meppel aan de slag te gaan. Wat zijn de plannen?

De opzet is om samen met de bewoners in alle wijken bijenoases aanleggen. Daarnaast moet het groenbeleid aangepast worden. Meer bijenvriendelijk bermbeheer bijvoorbeeld. Maar een plan van aanpak behelst meer dan het inzaaien van bermen met bijvriendelijke planten. Het maaibeleid moet aangepast worden zodat de klaver en pinksterbloemen weer een kans krijgen. En er moeten veel bollen, sneeuwklokjes en krokussen worden gepoot en bloeiende klimop. Want bijen en andere bestuivingsinsecten zijn van het vroege voorjaar tot en met september actief en hebben dan voedsel nodig. Dus ook in het voorjaar en in de herfst.

Wat hoop je uiteindelijk in Meppel te bereiken?

Dat Meppel een rijke plek wordt voor insecten en vogels. Dat Meppel bloeit en leeft. En het zou natuurlijk mooi zijn als Meppel in de lijst van Nederland Zoemt als bijvriendelijke gemeente wordt vermeldt. Ik hoop dat ik 12 juni in ieder geval mensen kan inspireren om zelf aan de slag te gaan.

De inspiratieavond van Sterk Meppel, waar ook IVN natuureducatie en Steenbreek Meppel aan meewerken, begint om 19.30 uur in de Plataan en is gratis toegankelijk. Aanmelden is niet verplicht maar via een mail aan m.visscher@gemeenteraadmeppel.nl verzekert men zich wel van een plaatsje in de zaal.