Grote donateursactie voor Meule van Wassens van start

Zuidwolde - Stichting De Meule van Wassens houdt deze maand een grote donateursactie, om de molen na de restauratie te kunnen blijven onderhouden. Het jaarlijks onderhoud kost gemiddeld zo’n 20.000 euro.

Met subsidies van de gemeente, provincie en het Rijk wordt de molen dit jaar volledig gerestaureerd. Aan het einde van het jaar moet de molen weer draaien en malen.

Het stichtingsbestuur benadrukt dat regelmatig onderhoud van de monumentale molen belangrijk is. ‘’Om de molen in conditie te houden, moeten we voldoende draaiuren maken en daarnaast cruciale onderdelen zoals het maalgedeelte goed onderhouden’, vertelt Gerard de Ruiter, bestuurslid en molenaar in opleiding. ‘Dat doen we deels zelf, maar er zullen ook regelmatig molenspecialisten aan te pas moeten komen.’

‘Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er in het dorp enorme betrokkenheid bij de molen is’, vervolgt hij. Veel vrijwilligers helpen ook nu weer om de actie te laten slagen. We vertrouwen erop dat er veel inwoners zijn die middels een klein bedrag willen helpen de molen blijvend te laten draaien.’

Vrijwilligers gaan de komende tijd inwoners huis-aan-huis benaderen om donateur te worden. Donateurs kunnen als dank voor hun inzet in 2020, als de molen weer draait, een zakje meel ophalen bij de molen.