CDA zegt vertrouwen op en verlaat coalitie Staphorst

Staphorst - De CDA-fractie in Staphorst heeft het vertrouwen opgezegd in het huidige college en stapt daarom uit het college. ‘Helaas is gebleken dat de onderlinge samenwerking anders is gelopen dan wat we ervan hadden gehoopt en verwacht’, schrijft fractievoorzitter Jacob Spiker in een brief aan de gemeenteraad.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar is een hernieuwde samenwerking van SGP, ChristenUnie en CDA in gang gezet. ‘Tijdens de informatieperiode is indringend gesproken over de onderlinge verhoudingen en hadden we de overtuiging dat deze kon coalitie kon leiden tot een succesvolle samenwerking’, staat in de brief. ‘Een goed coalitieakkoord waaruit ambitie spreekt voor onze gemeente Staphorst en drie getalenteerde wethouders die dit gezamenlijk uit zouden voeren.’

Voor het CDA zit Bert Krale als wethouder in het college. De andere wethouders zijn Lucas Mulder (SGP), Alwin Mussche (ChristenUnie).

De CDA-fractie stapt nu uit de coalitie, omdat het geen vertrouwen meer heeft in de samenwerking. ‘Dit gaat ten koste van de bestuurskracht en uiteindelijk van de gemeente Staphorst als geheel. De gemeente heeft recht op een goed functionerend college dat gezamenlijk de afgesproken ambities uitvoert. Dat is de afgelopen periode niet het geval geweest.’

De partij wenst de SGP en ChristenUnie succes met het voortzetten van de coalitie. Gezamenlijk hadden de drie partijen veertien van de zeventien zetels. Het CDA heeft vier zetels. Zonder het CDA komt de coalitie dus op tien zetels, alsnog een meerderheid.

Windmolens

Het CDA kreeg het onlangs zwaar te verduren van coalitiegenoot SGP. Die partij was woedend over de molenweigering van het CDA. Het CDA stemde namelijk tegen de conceptverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van drie windmolens in De Lommert. SGP en ChristenUnie stemden voor - alsnog nog goed voor een meerderheid. Daarmee kan de omgevingsvergunning die Wij Duurzaam Staphorst aanvroeg voor de bouw van drie windmolens in De Lommert in procedure gaan.

‘Daar is het laatste woord nog niet over gezegd’, zei Erik Hattem, fractievoorzitter van de SGP over de tegenstem van het CDA. Hij noemde het een ‘kras in een goed huwelijk.’ Toch was de relatie tussen het SGP en het CDA al voor de verkiezingen wat gespannen. Ook de ChristenUnie gaf CDA hierom een kleine sneer. ChristenUnie schreef op de website dat de SGP en de ChristenUnie de verantwoordelijk namen over de windmolens.