Rekenkamer onderzoekt inzet Overijssel bij natuurcompensatie

Deventer - De Rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt de inzet van de provincie Overijssel om natuurgebieden te behouden door middel van natuurcompensatie.

De provincie Overijssel is rijk aan natuur in zowel beschermde natuurgebieden als daarbuiten. Activiteiten in deze gebieden die de natuur verstoren, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een weg, het bouwen van een woning of de uitbreiding van een camping, staat de provincie in principe niet toe. In uitzonderlijke gevallen kan er toch toestemming worden verleend. Voorwaarde hierbij is dat de schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt en wordt gecompenseerd door elders nieuwe natuur te realiseren. Deze uitzonderingsmogelijkheid wordt natuurcompensatie genoemd. De Rekenkamer onderzoekt de inzet van de provincie Overijssel om natuurgebieden te behouden door middel van natuurcompensatie.

De redenen voor het onderzoek zijn in de eerste plaats de hoeveelheid natuur in de provincie en de verantwoordelijkheid van de provincie om deze te beschermen. In de tweede plaats bleek uit eerdere onderzoeken van onder andere de Algemene Rekenkamer en provinciale rekenkamers dat er nog ruimte is voor verbetering in zowel het beleid als de uitvoering van natuurcompensatie.

De resultaten van het onderzoek geven Provinciale Staten inzicht in de uitvoering en effectiviteit van het provinciale natuurcompensatiebeleid. Naar verwachting worden de resultaten in december 2019 aangeboden.