Staphorst geeft een winstwaarschuwing

Staphorst - Wethouder Lucas Mulder van Financiën van de gemeente Staphorst heeft deze week een winstwaarschuwing afgegeven. De uitkering die gemeenten van het rijk krijgen, gaat fors naar beneden.

En dus moet Staphorst de komende jaren een pas op de plaats maken. ‘We moeten keuzes maken en die kunnen pijn gaan doen’, aldus Mulder. Hij wil de wensen van de verschillenden politieke partijen toetsen aan de hand van urgentie en betaalbaarheid. Staphorst staat altijd te boek als de rijkste gemeente van Overijssel, maar dat moet je volgens Mulder genuanceerd zien. ‘We zijn een kasteelheer, maar al onze middelen zitten in de stenen, daar kunnen we niet zoveel mee.’

Dit jaar krijgt Staphorst al 700.000 euro minder van het Gemeentefonds, een uitkering van het Rijk. ‘We zijn nu halverwege het jaar, veel zaken zijn in gang gezet. We rekenden op bepaalde uitgaven en opeens is er 7 ton minder. Vorig jaar hadden we nog een klein overschot. Dat redden we nu niet’, aldus Mulder.

Tekort jeugdzorg

Vorig jaar was er ook al een tekort van 800.000 euro voor de jeugdzorg. Ook in 2020 krijgt de gemeente fors minder geld, waardoor ook de reservepositie flink slinkt. Het gaat om vele tonnen op jaarbasis. ‘In 2020 zijn de bedragen die wij ontvangen fors minder dan wij gewend waren. Er ligt hier een forse opgave voor de komende periode. Er moeten keuzes gemaakt worden en die gaan wellicht ook pijn doen.’

CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen maken voorlopig geen verlanglijstje met wensen voor de toekomst. Eerst willen ze precies weten hoe de financiële vork in de steel zit en dan pas kijken wat er mogelijk is.’

Op 18 juni krijgt de gemeenteraad in beslotenheid te horen hoe het budget voor de komende jaren eruit ziet.