PvdA stelt vragen over onderzoek naar opengraven Prinsengracht

Meppel - De PvdA heeft vragen gesteld aan het college over de maatschappelijke business case. ‘Van meet af aan hebben wij ons verbaasd over het begrip maatschappelijke business case’, schrijft Jolida Voetelink namens de partij.

‘Wat zou u daar precies mee bedoelen? Vragen die de raad daarover vorig jaar heeft gesteld gaven geen bevredigend antwoord. Recent hebben we uit de Meppeler Courant moeten vernemen dat u het onderzoek naar de maatschappelijke business case gaat uitvoeren.’

De partij wil van het college weten wat de precieze opdracht is voor het onderzoek en of er kaders zijn meegenomen. Ook wil het weten wie het onderzoek gaat uitvoeren en wie er bij het onderzoek worden betrokken. Daarnaast is de PvdA benieuwd naar de geraamde in - en extern kosten voor het onderzoek.