Aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalt minder snel

Regio - Het aantal Drenten met een WW-uitkering is vorige maand met 7,5 procent gedaald ten opzichte van de maand ervoor. Dat meldt het UWV.

De WW (werkloosheidsuitkering) daalde vooral onder uitzendkrachten, veelal werkzaam als bouwvakker, schilder of timmerman, en onder WW’ers afkomstig uit de sectoren landbouw, bouw en horeca. Momenteel ontvangen 633 Drenten een WW-uitkering.

UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in 2019 en 2020 verder daalt, al neemt het tempo van daling volgend jaar wel af. Het aantal banen van werknemers in de arbeidsmarktregio Drenthe groeit dit jaar en volgend jaar in totaal met ruim 800 en komt uit op ruim 111.800. Het UWV stelt dat er blijven banen bijkomen, maar het groeitempo ligt lager dan in eerdere jaren.

Dat blijkt uit de arbeidsmarktprognose van het UWV.

Minder Drenten doorgestroomd in de bijstand

Ruim driekwart van de mensen die begin 2018 in Drenthe de WW uitstromen, zijn uiterlijk een maand na beëindiging van hun WW-uitkering aan het werk. Ook het percentage personen dat na de WW in de bijstand terechtkomt, neemt af en komt in 2017 op 4,7 procent. Dat is lager dan in de voorgaande twee jaren, toen het percentage op 5 procent lag.

Landelijk ontvangen momenteel 250.685 mensen een werkloosheidsuitkering; dat is gelijk aan 2,7 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand was dat aantal nog 257.414.