René de Vent nieuwe voorzitter Rekenkamer De Wolden

Zuidwolde - René de Vent wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Rekenkamer van gemeente De Wolden. Hij volgt daarmee dhr. Jorritsma op. De benoeming geldt in principe voor vijf jaar.

De Vent (58 jaar) is acht jaar wethouder in Hardenberg geweest (2010-2018) en werkt thans parttime bij de Tafel van de Regio Zwolle, via het consultancybureau Keizer & Visser uit Zwolle. De Vent komt volgens de selectiecommissie over als een samenwerkingsgerichte voorzitter. Hij heeft ruime ervaring in het politiek-bestuurlijke krachtenveld en hij heeft de ambitie om samen met de raad en rekenkamercommissie de adviesrol van de rekenkamercommissie te vernieuwen.

Jorritsma

De Vent wordt opvolger van dhr. Jorritsma. Jorritsma heeft bij brief van 5 oktober 2018 ontslag gevraagd uit zijn functie van voorzitter Rekenkamercommissie De Wolden. De raad heeft het ontslag per 1 december 2018 verleend, waardoor de vacature van voorzitter ontstond. Deze is gepubliceerd via diverse kanalen, waaronder Binnenlands Bestuur. Er reageerden acht kandidaten waarvan er drie werden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. In deze commissie zitten drie raadsleden en een lid van de rekenkamercommissie.

Installatie

De raad is bevoegd om de voorzitter te benoemen. De benoeming en installatie zullen naar verwachting gebeuren via een raadsbesluit tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 juni.