CDA wil duidelijkheid over maaien van waterplanten

Blauwe Hand - Hoe staat het met het maaien van de waterplanten in de Belterwiede? Dat wil de Statenfractie van het CDA weten. De fractie bracht vorig jaar een werkbezoek aan de Belterwiede om inzicht te krijgen in de overlastgevende groei van waterplanten. ‘

‘Door deze groei wordt het varen op de meren steeds lastiger met alle negatieve gevolgen voor de watersportsector van dien. Na vragen van het CDA werd een onderzoek naar de maaimogelijkheden toegezegd. In het zomerseizoen bezoeken veel toeristen de Kop van Overijssel en zoeken daar het water op. De fractie wil weten wat de stand van zaken is en of er iets gedaan kan worden aan de weelderige groei van waterplanten.’

Maaien

Jeroen Piksen, woordvoerder Natuur en Landbouw heeft het college naar de stand van zaken gevraagd. ‘Ik wil weten of het toegezegde onderzoek is uitgevoerd en zo ja, wat zijn de conclusies hiervan zijn. Kan er gemaaid worden? Wanneer? En wat zijn hiervan de kosten? Kan de provincie hieraan een bijdrage leveren? Op deze vragen wil ik een antwoord. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de insprekers en andere betrokken partners zoals de gemeente Steenwijkerland geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten. Is dat wel gebeurd?’