Twee miljoen om werkzoekenden en werkgevers in Drenthe bij elkaar te brengen

Regio - Steeds groter wordt de stapel vacatures in Drenthe en toch komen veel mensen nog steeds niet aan het werk. Dat lijkt tegenstrijdig, maar niet iedereen heeft de juiste opleiding en ervaring. En soms heeft men vaardigheden die zij niet op hun cv zetten. De VNO-NCW MKB Noord en de Arbeidsmarktregio Drenthe willen de aansluiting verbeteren met een nieuw actieplan.

Dit actieplan - onder de noemer Perspectief op Werk - staat bol van de maatregelen die werkzoekenden laten mee profiteren van de groeiende werkgelegenheid. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de komende twee jaar twee miljoen euro beschikbaar voor het plan.

Met extra coaching en begeleiding kunnen meer werkzoekenden de arbeidsmarkt op, is de verwachting. Ook zullen sociale partners, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen extra activiteiten organiseren die de partijen bij elkaar brengen.

“We willen graag zo veel mogelijk mensen de kans bieden aan het werk te komen en te blijven. Het actieplan ‘Perspectief op Werk’ kent daarom ook vooral praktische maatregelen die moeten helpen drempels en knelpunten weg te nemen die dat in de weg staan.” zegt wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen en voorzitter van de arbeidsmarktregio.