Drentse horeca en recreatie profiteren van expertteam

Regio - Recreatie- en horecaondernemers in Drenthe kunnen nog een jaar gebruik maken van experts in het Recreatie Expert Team. Provincie Drenthe stelt een bedrag van 65.000 euro beschikbaar voor het team dat op verzoek ondernemers adviseert die willen innoveren, investeren, groeien en/of de verdiencapaciteit van hun bedrijf nog beter willen benutten.

Het Recreatie Expert Team heeft de afgelopen vijf jaar meer dan veertig ondernemers van advies voorzien.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘Ondernemers geven aan dat advies van het Recreatie Expert Team heeft geleid tot een betere visie, gerichtere keuzes bij investeringen, omzetgroei en verbetering van werkgelegenheid in hun bedrijf. Daarmee draagt de aanpak van het team, uniek in Nederland, bij aan kwaliteitsverbetering in de recreatiesector in Drenthe.’

Evaluatie

Uit een evaluatie blijkt dat van de ondernemers die het Recreatie Expert Team om advies vroegen 78 procent aangeeft een betere toekomstvisie en strategie te hebben. Bij 67 procent van de ondernemers is of wordt de kwaliteit van het aanbod verbeterd en 55 procent voert een professionelere bedrijfsvoering. Ook zijn grootschalige investeringen gedaan en nieuwe concepten gerealiseerd. In Dwingeloo zijn unieke sterrenstudio’s ontwikkeld, een heel nieuw recreatiegebied bij Hoogeveen kreeg vorm en een hotel in Zorgvlied werd verbouwd als onderdeel van een nieuwe positionering. Daarnaast blijkt dat een groot aantal deelnemers jaar na jaar toenemende omzetcijfers noteert.

Het Recreatie Expert Team is een initiatief van Gastvrij Drenthe, RECRON en Recreatieschap Drenthe. Het team bestaat uit experts vanuit verschillende vakgebieden die een recreatieondernemer van gevraagd advies kunnen voorzien. De experts kijken met een frisse en ervaren blik mee naar de nieuwe plannen en kunnen vanuit hun verschillende disciplines de situatie ter plaatse snel doorgronden en gerichte, relevante adviezen geven. Een coach begeleidt vervolgens de ondernemer bij de uitvoering van het advies. Doel van het project is te komen tot een kwaliteitsimpuls voor de sector en met elkaar te werken aan een nóg aantrekkelijkere vrijetijdsprovincie.

Kracht

De unieke kracht van het Recreatie Expert Team is de expertsessie, gevolgd door de inzet van een coach. Tijdens de expertsessie kijkt een op maat samengesteld, multidisciplinair team van experts vanuit verschillende invalshoeken gedurende een dagdeel naar een bedrijf of plan. Door de gelijktijdige inzet van de verschillende expertises is het team in staat heel snel tot de kern van de zaak te komen. De experts denken ieder vanuit hun eigen vakgebied met de ondernemer mee over de vraagstukken die voorliggen. Deze werkwijze levert snel nieuwe inzichten en concrete adviezen op.

Deelnemers ontvangen na de sessie een plan van aanpak met de bevindingen en adviezen van het team. Het uitgebrachte advies is de basis voor de coaching die op de expertsessie kan volgen. Onderwerpen die zich lenen voor coaching zijn bijvoorbeeld: het opstellen van een businessplan of investeringsplan; uitwerken van een bedrijfsprofiel en vertalen naar een marketingstrategie; (her)positionering van het bedrijf; het maken van (persoonlijke en zakelijke) keuzes voor de toekomst; het op orde brengen van de interne bedrijfsvoering; het voorbereiden van een bedrijfsoverdracht of het formuleren van een exitstrategie.

Specialisten

Het Recreatie Expert Team werkt met circa twintig ervaren experts en coaches. Zij hebben allemaal hun sporen verdiend binnen hun vakgebied en beschikken over ruime kennis van horeca/recreatie. Er zijn binnen het team specialisten op onder andere de volgende vakgebieden: recreatieconcepten; bedrijfsvoering; financiën; leefstijlen; marketing; gastheerschap; terreininrichting; concepting; organisatie; juridisch; duurzaamheid; ondernemerschap; horeca; zorg; bedrijfsoverdracht. Voor elk bedrijf wordt een team op maat samengesteld, aan de hand van de vraagstukken die voor liggen.

Deelname aan het Recreatie Expert Team is mogelijk voor MKB ondernemers die actief zijn in logiesverstrekkende horeca, recreatie en/of dagrecreatie in Drenthe, waarbij het mogelijk moet zijn om met het bedrijf minimaal één ondernemersinkomen te verdienen.

Ondernemers die advies willen van het team, kunnen zich aanmelden op de website van het Recreatieschap Drenthe. Aanmelden kan via recreatieexpertteam@gmail.com.