Sterk Lokaal heeft met Alfred Schoenmaker uit Diever opvolger Douwe Oosterveen in Provinciale Staten

De 49-jarige Alfred Schoenmaker uit Diever zal namens Sterk Lokaal zitting nemen in Provinciale Staten. Schoenmaker volgt daarmee Douwe Oosterveen op, hij stond als derde op de kieslijst.

Voorzitter John Uffels is blij dat er een goed gemixt team staat. ,,De afgelopen periode was roerig voor ons, maar ik ben blij dat we met deze mensen er weer volop tegen aan kunnen. We vinden het belangrijk het lokale geluid goed te laten horen in de Staten.”

Oosterveen heeft vrijdag zijn lidmaatschap van Sterk Lokaal opgezegd en zijn vertrek uit Provinciale Staten aangekondigd. De kortstondige samenwerking tussen Sterk Lokaal en 50 Plus vormde de aanleiding voor Oosterveens vertrek.

Hij stelde in een toelichting dat hij grote moeite heeft met de manier waarop Sterk Lokaal reageerde toen de samenwerking werd verbroken. De partij bracht naar buiten dat zij een eind aan de samenwerking maakte, terwijl Frank Duut degene zou zijn die de samenwerking verbrak. Volgens Oosterveen heeft de partij hiermee foute informatie verstrekt. Daarvoor waren er uiteenlopende versies in omloop wie nu het initiatief voor de samenwerking had genomen.