Inwoners gemeente Staphorst scheiden grondstoffen goed

Staphorst - Inwoners van de gemeente Staphorst hebben vorig jaar ruim 87% van de grondstoffen, zoals PMD, GFT en papier, gescheiden aangeboden. De hoeveelheid restafval per inwoner komt uit op 56 kilogram, net zoveel als in 2017.

Hiermee is het landelijke doel om voor 2020 maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar te verbruiken ruim gehaald. ‘Een compliment voor de inwoners’, aldus de gemeente.

Het gemiddelde van 56 kg restafval in Staphorst ligt ruim onder het landelijke gemiddelde. In Meppel wordt 147 kilogram restafval per inwoner weggegooid. Restafval is niet meer herbruikbaar en wordt verbrand.

Naast het lage gemiddelde restafvalpercentage zorgden de inwoners van de gemeente Staphorst ook voor een heel hoog afvalscheidingspercentage (87%) in 2018. Vergelijkbare gemeenten hebben een afvalscheidingspercentage van 70%. Er werd ruim 180 kg GFT en 32 kg PMD per inwoner gescheiden ingezameld. Ook de landelijke doelstelling van 75% grondstoffenscheiding in 2020 is nu al gehaald.

Afvalstoffenheffing

De gemiddelde afvalstoffenheffing in de gemeente Staphorst is € 172 per huishouden, per jaar. Dit bedrag ligt een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van € 240. Ondanks de lagere kosten liggen de milieuprestaties in de gemeente Staphorst juist hoger dan het landelijk gemiddelde.

Wat kan Drenthe leren van Staphorst?

De overheid wil dat iedereen volgend jaar nog maar 100 kilo restafval per persoon in de grijze bak gooit. In Drenthe lijkt dat geen haalbare kaart. In 2017 ging hier per persoon 172 kilo aan restafval in de grijze container. Vlak over de provinciegrens zijn ze een stuk verder, zoals in Staphorst (59 kilo) of Zwartewaterland (40 kilo).