Voorlopig twee wethouders in Staphorst

Staphorst - ChristenUnie en SGP laten het college van B en W in Staphorst voorlopig bestaan uit de wethouders Lucas Mulder (SGP) en Alwin Mussche (CU). Na de zomervakantie gaan de partijen in overleg met de andere fracties in de gemeenteraad om te kijken hoe het verder moet.

Dat heeft fractievoorzitter van de SGP, Erik Hattem gisteravond tijdens de raadsvergadering laten weten. Op 10 juni zegde het CDA, de derde coalitiepartij, het vertrouwen in het college op. CDA-wethouder Bert Krapte stapte daarop op.

De portefeuilles zijn verdeeld over Mussche, Mulder en de burgemeester. Voorlopig blijft dit dus zo in elk geval tot na de zomer.

Geen vertrouwen meer

De CDA-fractie stapte uit de coalitie, omdat het geen vertrouwen meer had in de samenwerking. ‘Dit gaat ten koste van de bestuurskracht en uiteindelijk van de gemeente Staphorst als geheel. De gemeente heeft recht op een goed functionerend college dat gezamenlijk de afgesproken ambities uitvoert. Dat is de afgelopen periode niet het geval geweest’, liet het CDA weten.

Sindsdien is het CDA oppositiepartij. Getalsmatig kunnen beide wethouders doorwerken. CU en SGP hebben tien van de zeventien zetels. De twee overgebleven wethouders hebben een aardig takenpakket op hun bordje. Toen dit college tot stand kwam werd duidelijk dat het wethouderschap met drie wethouders een fulltimebaan is in Staphorst. Nu zijn er twee wethouders.