Ondernemen in Meppel: Christiaan Kodde
Door Christiaan Kodde

Elektrische heilige koe

28 juni 2019. Wellicht dat deze datum in de toekomst door de volgende generaties zo kan worden opgedreund net zoals de Slag bij Waterloo…

28 juni 2019 is de datum waarop in Den Haag het Klimaatakkoord is gelanceerd. Dit betreft het nationale akkoord. Het internationale akkoord is in 2015 in Parijs opgesteld. Doelstelling: een reductie van 49 procent van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. Hoe? Onder andere door het aanpakken van onze heilige koe.

Streven is dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos zijn. Een mooi streven wat mij betreft, maar tegelijkertijd ook niet reëel, schat ik zo in. Hiertoe dienen de aanschafprijzen te dalen en het maximaal aantal kilometers op 1 tank te stijgen (actieradius). Net zoals met de bitcoin kan het hard gaan maar 2030 ligt niet heel ver voor ons…

In het verleden zijn er nogal wat maatregelen genomen om de elektrische auto te stimuleren. Geen bijtelling over de privé ritten en een flinke subsidie op de aanschaf waren prettige bijkomstigheden. In de praktijk bleken deze bijkomstigheden overigens veelal hoofdzaken te zijn…

In het akkoord wordt voorgesteld om de bijtelling van de elektrische auto in 2026 gelijk te stellen aan alle andere auto’s (22 procent). Volgend jaar zal de bijtelling daartoe al worden verdubbeld van 4 naar 8 procent.

Tevens wordt volgend jaar de grens verlaagd waarbij al het reguliere tarief van 22 procent geldt. Mocht u mij qua getallen al kwijt zijn; ik houd nu op.

Behalve de aanpak van de bijtelling was er nog een punt wat nogal wat stof deed opwaaien begin dit jaar: de aanschafsubsidie van 6.000 euro op een nieuwe elektrische auto. Aan tafel bij Jinek hield Rob Jette van D66 een waar pleidooi voor toepassing van deze subsidie. Via social media werd zijn standpunt vakkundig neergehaald (ondanks subsidie onbetaalbaar).

De eerdergenoemde aanschafsubsidie is nu niet meer terug te vinden in het Klimaatakkoord. Wel zijn er plannen om bijvoorbeeld laadtegoed te verstrekken aan particulieren en aanschafsubsidies voor tweedehands elektrische auto’s.

Of alle plannen werken? Verstappen heeft afgelopen weekeinde in ieder geval laten zien dat een valse start nog steeds een overwinning kan opleveren. Overigens niet elektrisch, dat dan weer wel…