‘Kinderen zijn niet van de staat’

Staphorst -Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor het rijksvaccinatiebeleid. In de Beleidsnota Lokaal Gezondheidsbeleid staat dat de gemeente Staphorst het doel heeft dat de vaccinatiegraad omhoog gaat. De SGP heeft hier moeite mee.

De SGP vindt dat vaccineren een verantwoordelijkheid is van ouders en dat zij bepalen of een kind een prik krijgt en dat de overheid daar niet in moet treden, omdat daar zachte of harde dwang vanuit kan gaan. ‘De rol van de overheid beperkt zich tot de middelen die nodig zijn om het Rijksvaccinatieprogramma uit te voeren en het geven van goede, objectieve voorlichting’, aldus SGP-raadslid Jan Slager.

‘Wij vragen ons af of deze passage om de vaccinatiegraad te verhogen een verplichting is van de overheid of een eigen keuze van de gemeente Staphorst. Kinderen zijn niet van de staat, maar van de ouders’, aldus SGP-raadslid Slager deze week tijdens de raadsvergadering.

Wethouder Alwin Mussche had het antwoord. ‘Ja, dit is een taak van de gemeente. Wij zijn nu verantwoordelijk voor het rijksvaccinatieprogramma .Doel landelijk is om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen en wij als gemeente zetten daar ook op in. Ouders hebben wel de vrije keuze.’

Zorgenkind

Staphorst is een zorgenkind wat de prik betreft, want de vaccinatiegraad schommelt al jaren rond de 80 procent, tegen landelijk rond de 95 procent. Vorig jaar is de graad licht gestegen. Het kan enorm mis gaan. In 1971 brak in Staphorst polio uit. 39 Kinderen werden ziek en vijf overleden. In 2013 brak er op de Biblebelt en ook in Staphorst mazelen uit. Ruim 2.600 mensen in Nederland werden ziek, 182 kinderen werden opgenomen in het ziekenhuis en één kind overleed. De discussie in de gemeenteraad deze week was actueel, omdat op Urk de ziekte mazelen wederom is uitgebroken en om zich heen grijpt.

De kwestie leverde een pittige discussie op met het CDA, PvdA en Gemeentebelangen. Volgens Slager is vaccineren een verantwoordelijkheid van ouders. Volgens de andere partijen lopen jonge kinderen gevaar, omdat ze nog niet gevaccineerd kunnen worden. Ze kunnen ziek worden en sterven doordat kinderen van gelovige ouders die niet gevaccineerd zijn, de ziekte overdragen.

Slager had daar niet echt een antwoord op. ‘Het is zaak om ervoor te zorgen dat je er alles aan doet om besmetting te voorkomen. Het probleem van die ouders van die jonge kinderen die nog niet gevaccineerd kunnen worden, is een punt waar ik ook niet klaar mee ben . Dat is een lastig punt. Hoe ga je daarmee om?’