Meppel krijgt Robijn huijs aan het Zuideinde

Meppel - Meppel krijgt een Robijn huijs. Het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten wordt gevestigd aan het Zuideinde 18a, in het pand van Samen Vooruit.

Het Robijn huijs wordt geopend op maandag 2 september. Vanaf die dag is het huis iedere maandag en vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Tijdens de openingsuren zijn meerdere gastvrouwen en -heren aanwezig om mensen te woord te staan. (Ex-)patiënten, naasten, nabestaanden, mantelzorgers en anderen die op watvoor manier dan ook te maken hebben (gehad) met kanker, kunnen vrijelijk binnenlopen en hun verhaal doen.

De gastvrouwen en -heren krijgen een korte opleiding. 'Belangrijk is dat je oordeelloos kunt luisteren en niet het gesprek overneemt,' aldus initiatiefnemer en coördinator Cees van der Boom. 'Je moet niet ongevraagd met allerlei adviezen klaar staan. We zijn begeleiders, geen therapeuten. Uit onderzoek blijkt dat 96% van de mensen die een Robijn huijs bezoekt, dat als positief ervaart.'