’Vaccineren is een christenplicht’

Staphorst -Het CDA in Staphorst vindt dat kinderen die niet gevaccineerd zijn geweerd moeten worden op een kinderdagverblijf.

Dat schrijft de lokale afdeling van het CDA op haar website. ‘De discussie laait nu op om kinderen die niet ingeënt zijn te weren van kinderdagverblijven. Wat ons als CDA betreft kunnen en moeten we wel zo ver gaan.’

Het gaat volgens de partij om een belangenafweging. ‘De ouders die hun kinderen wel laten inenten, moeten hun kinderen veilig kunnen achterlaten op het kinderdagverblijf. Wij moeten als gemeente het algemeen belang dienen en dat is gebaat bij een hogere vaccinatiegraad. Als samenleving hebben we de plicht om te zien naar elkaar. Laten we er dan ook voor zorgen dat alle kinderen veilig kunnen opgroeien mét vaccinaties.’

De tekst heeft alles te maken met de discussie die vorige week gevoerd werd in de gemeenteraad van Staphorst. Daar stond de nota Lokaal Gezondheidsbeleid op de agenda. Daarin staat dat de gemeente de vaccinatiegraad die nu rond de tachtig procent schommelt en dat is laag, wil opschroeven. Achtergrond van de discussie is de mazelenuitbraak op Urk, waardoor ook Staphorst, net als in 2013 – gevaar loopt.

Vaccineren is sinds januari een zaak van de gemeenten. Landelijk is de doelstelling meer kinderen in te enten en Staphorst neemt die missie over. De SGP zei moeite te hebben met deze passage, omdat in haar ogen vaccineren een zaak is van ouders en niet van de overheid. De gemeente moet volgens de SGP zorgen voor goede spullen en voorlichting en niet meer dan dat.

Staphorst wil de voorlichting verbeteren. ‘Een stap in de goede richting’, vindt het CDA. ‘Wij vragen ons wel af of dit bij de reformatorische gemeenschap echte verandering gaat brengen. Die verandering komt pas wanneer de dominee vanaf de kansel oproept tot vaccineren. Wanneer hij oproept tot naastenliefde door je eigen kinderen te laten vaccineren, zodat ook een ander (je naaste) niet ziek wordt. Dat is pas zorg voor elkaar, dat is christelijke naastenliefde. Althans, dat is onze plicht als christenen zoals wij als CDA dit zien’, schijft het CDA in Staphorst.

Er gaan ook stemmen op om vaccineren te verplichten? Dan kom je volgens het CDA in een lastig gebied. Want het is volgens de lokale afdeling van het CDA een groot goed dat niet de overheid, maar jijzelf over je eigen lichaam – en dat van je kinderen – beschikt. ‘En toch moet de grens getrokken worden daar waar je een gevaar voor anderen bent? Of daar waar je je eigen kinderen onnodig aan gevaar blootstelt? Als ouder doe je ook je kind een autogordel om, waarom dan niet laten vaccineren? Denk aan de voorbeelden van de polio uitbraak in Staphorst. De ouders maakten de keuze om hun kinderen niet te beschermen. De kinderen die het overleefd hebben, dragen dat hun hele leven mee. Zij hebben te maken met de consequenties, letterlijk, doordat hun gezondheid verwoest is.’

Het is een vrij pittige tekst van het CDA in Staphorst. De fractie stapte een paar weken uit het college en trok wethouder Bert Krale terug. Het CDA is geen coalitiepartij meer en kan zich nu harder uitlaten over dit soort gevoelige kwesties. Vaccineren ligt gevoelig in Staphorst. Een aanzienlijk deel van de reformatorische gezindte laat zich niet inenten en ook verzekeren is een lastige. Daarmee zouden ze ingaan tegen Gods wil en Zijn almachtige zorg in twijfel trekken.