Jaap Uiterwijk Winkel nieuwe voorzitter Rotary Hoogeveen-De Wolden

Zuidwolde - Onder een knerpend ‘roterend spoorwiel’ in de Molen van De Groene Lantaarn in Staphorst installeerde oud-voorzitter Albert Prins met het omhangen van de voorzittersketting en een ferme armdruk Jaap UiterwijkWinkel als voorzitter 2019-2020 van Rotary Hoogeveen-De Wolden.

De nieuwe voorzitter werd door middel van windkracht en het luiwerk naar de eerste stelling van de molen gehesen.

Nieuwe kansen en uitdagingen

Uiterwijk Winkel heeft aangegeven een nieuw jaar in te willen gaan met nieuwe kansen en uitdagingen. Met als thema: ‘Rotary connect the world’. Hij legt uit: ‘Verbinding leggen door flexibel en creatief om te gaan met de gewoonten en gebruiken binnen de club. Levendigheid en activiteit schept een band, het verbindt. En dat moeten wij als Rotaryclub in de praktijk duidelijk zichtbaar maken aan de samenleving. ‘ Service above self’, oftewel bereid zijn iets van jezelf te geven. In een samenleving , groot en klein, kan de een niet zonder de ander. Samen maak je verbinding om een gezamenlijk doel na te streven, er samen voor gaan en er samen iets moois van maken.’

RYLA

De nieuwe voorzitter heeft direct al een punt op de agenda. In oktober vindt de RYLA plaats. Een driedaagse cursus waarin jonge en ambitieuze mensen met HBO/WO denkniveau met behulp van beproefde methodes worden getraind. Deelnemers worden op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld hun leiding- gevende capaciteiten te ontwikkelen en diverse competenties te trainen.

Het komende jaar is sowieso een feestelijk jaar, want Rotary Hoogeveen-De Wolden viert het achtste lustrum.