Vledder krijgr zijn woon-zorgcentrum in 'Noord'

Vledder - Het dorp Vledder krijgt een eigen woon-zorgcentrum. De raad van Westerveld is vanavond akkoord gegaan met de wijziging van het bestemmingsplan waardoor de bouw mogelijk wordt. Daarmee is een einde gekomen aan een meer dan tien jaar durend burgerinitiatief.

In het zorggebouw dat gerealiseerd gaat worden in Vledder-Noord, komen 16 zorgappartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Voor deze mensen is 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele hulp beschikbaar is. Daarnaast worden er 3 logeerkamers en 16 zorgappartementen voor mensen met uiteenlopende ondersteuning- en zorgvragen gerealiseerd. Die mensen kunnen de zorg die zij nodig hebben naar eigen wens inkopen. De logeerkamers zijn onder meer geschikt voor mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden maar nog niet naar huis kunnen omdat nog een tijdje extra ondersteuning en zorg nodig is. Inpandig zijn alle zorgappartementen en algemene ruimten afgestemd op minder mobiliteit van mensen en op de benodigde extra voorzieningen voor intensieve zorgverlening. Er is in het gebouw ook een lift. De zorgappartementen verschillen in grootte. Ze variëren van 45 tot 120 m2. Van de 16 koopappartementen zijn er ondertussen al 13 verkocht. Voor de drie overige woningen bestaat serieuze belangstelling.

Lange adem

De totstandkoming van een zorgvoorziening in Vledder is een proces van lange adem geweest. Dorpsbelang Vledder heeft zich jarenlang ingezet om in Vledder een zorgvoorziening te realiseren. Al in 2009 werd een met Woonconcept een overeenkomst getekend om een zorgvoorziening in Vledder-Noord te realiseren. Na het vaststellen van het bestemmingsplan in 2013 bleek er geen draagvlak om samen de plannen door te zetten en werd de overeenkomst ontbonden. De inwoners van Vledder gingen daarop onder aanvoering van Dorpsbelang Vledder verder met het ontwikkelen van plannen voor een zorgcentrum. Nu de gemeenteraad akkoord is met de wijziging van het bestemmingsplan, neemt Stichting Onder Dak Vledder het stokje over van Dorpsbelang Vledder. De stichting gaat zich verder bezighouden met de realisatie van de plannen.

Vol lof

De fracties in de gemeenteraad van Westerveld waren vanavond vol lof over de standvastigheid van de inwoners van het dorp in het dossier 'zorgcentrum Vledder-Noord'. Namens DSSW-SW deelde Geke Kiers een groot compliment uit aan de inwoners. Ook Jan Puper van de PvdA was complimenteus. 'Chapeau aan de vrijwilligers dat ondanks alle vertraging die, denk ik, waarschijnlijk alleen maar afkomstig zijn geweest uit het gemeentehuis, ze toch volhardend zijn geweest.' Puper wilde nog wel weten waarom wethouder Wilfried de Jong in een eerder stadium uitstel had gevraagd van de besluitvorming. Volgens de wethouder was de reden simpel. 'De financiering van de plannen was nog niet helemaal rond en nu wel. Daar wilde ik op wachten.'

Uniek

Volgens voorzitter Cees Hesse van Dorpsbelang Vledder is de bouw van het zorggebouw meer dan gewenst door de inwoners van Vledder. Eerder noemde hij de totstandkoming al uniek. ‘De inwoners van Vledder zijn jarenlang bezig geweest om met elkaar na te denken over hoe de infrastructuur in het dorp zo versterkt zou kunnen worden, dat mensen ook bij toenemende lichamelijke en/of geestelijke problemen in het dorp de noodzakelijke ondersteuning en zorg zouden kunnen krijgen. Met de komst van het woon-zorggebouw bereiken de inwoners nu dat ze in het dorp de hulp kunnen krijgen die voor hen geïndiceerd is. Ze kunnen dan ook in Vledder blijven wonen.'