Waar vallen de klappen?

Staphorst - Staphorst moet fors bezuinigen. Toch is het flauwekul om de financiële problemen te koppelen aan de zelfstandigheid van de gemeente, vinden B en W. ‘Die link moet je niet liggen’, zegt wethouder Financiën Lucas Mulder.

Het zwembad in Staphorst sluiten levert 200.000 euro per jaar aan besparingen op. Het niet aanleggen van een ontbrekend stuk fietspad langs de Gorterlaan zorgt ervoor dat er 350.000 euro in de gemeentelijke knip blijft. Staphorst moet snijden. Waar vallen de klappen?

De gemeente zit in de financiële problemen. De oorzaak: de uitkering van het rijk is fors minder. Dat heeft met het zogeheten trap op, trap af-principe te maken. Als het rijk minder besteedt dan begroot, krijgen gemeenten minder geld. Het is dit systeem dat met name de plattelandsgemeenten nekt.

Daarnaast stijgen de kosten. Met name van het sociaal domein. Een beleidsveld dat de overheid over de gemeentelijke schutting kieperde, maar vervolgens de geldelijke middelen niet mee gooide. Bij niks doen stevent Staphorst af op een tekort van 5 miljoen euro in 2022. Dat is verboden. Gemeenten moeten een sluitende begroting hebben, anders grijpt de provincie in.

Wethouder Lucas Mulder van Financiën maakte een waslijst met besparingen waaruit de gemeenteraad mag kiezen. Meest vervelende: de OZB-verhoging van 10 procent per jaar, voor 2020 en 2021 en nog eens 6 procent in 2022. Het levert in dat jaar 772.000 euro aan extra inkomsten op. Deze maatregel staat in de kolom realistisch. Net als het veel meer kostendekkend maken van leges. Nu moet er geld bij, straks nauwlelijks nog. De burger betaalt de rekening: 80.000 euro per jaar. De toeristenbelasting opschroeven van 0,72 euro per nacht naar 1,25 euro levert 40 mille op. Recreatieondernemers balen. Ze worden minder aantrekkelijk.

De sluiting van het zwembad, net voor 1,3 miljoen euro verbouwd, staat weliswaar in het rijtje minder realistisch, maar het staat er wel, net als de privatisering van de sportaccommodaties. Het korten van alle subsidies met 20 procent staat ook in de kolom minder realistisch, maar ook dit staat er gewoon tussen. Mensen die op eigen grond bouwen, zouden fors meer bij kunnen dragen aan de aanleg van riolering en andere infrastructuur. Het levert op jaarbasis zo 2 ton op. Sociale werkvoorziening Reestmond dreigt ook de rekening te betalen. Staphorst wil morrelen aan de verdeelsleutel die eerder was afgesproken is. Het levert 2 ton op.

Het niet opknappen van de Museumsteeg levert 60.000 euro op, het niet aankopen van het pand Kruidhof ten behoeve van Museum Staphorst, een grote wens van het museum, bespaart ook tonnen. Het niet opknappen van de ‘kop Muldersweg’ bespaart een ton. Het niet opknappen van de Bergerslag en Staphorster Kerkweg bespaart 900.000 euro.

Geen mensen aannemen, waardoor de gemeente alleen de basistaken kan uitvoeren, levert een miljoen op. Toch wil de gemeente wel elf mensen aannemen om de toegenomen wettelijke taken, zoals de AVG en het sociaal domein, te kunnen uitvoeren. Budgetten heel scherp checken brengt 3 ton per jaar in het laadje. Kredieten die langer dan vijf jaar geleden zijn verleend van plannen die nog niet aan uitvoering toekwamen: 250.000 euro.

Schaven kan niet. Staphorst moet hakken. Je zou zeggen: een paar van die forse posten schrappen en je bent er, maar zo werkt het niet. Een fietspad van 500.000 euro niet aanleggen, levert niet meteen dat bedrag op. De investering wordt afgeschreven in 30 jaar. Het niet doorgaan levert dus 1/30e van dit bedrag aan besparingen op.