Er zit nog rek in bouwhoogte ziekenhuis Meppel

Meppel – Er zit in een nieuw bestemmingsplan nog rek in de bouwhoogtes van het nieuwe ziekenhuis in Meppel. En daar maken buurtbewoners zich zorgen over. Het nieuwe ziekenhuis bestaat uit een gebouw met verschillende bouwhoogten tot maximaal 21 meter.

Het wordt volgens een zienswijze ‘zo hoog dat inpassing in het kwetsbare Reestdal volgens ons niet mogelijk is’. Volgens de gemeente wordt daar juist nadrukkelijk rekening mee gehouden. ‘Zo is de grootste hoogte op afstand geplaatst van het Reestdal en zijn de lagere hoogten dichter op het Reestdal gelegen.’ Maar waarom Isala niet kiest voor alleen laagbouw blijft uit de antwoorden onduidelijk. Er is genoeg grond. Bovendien biedt het bestemmingsplan ook nog eens de ruimte om ooit hoger te gaan dan nu te zien is op de ontwerptekening.

De gemeente bevestigt dat met het oog op de toekomst het bestemmingsplan meer ruimte biedt dan het bouwplan. Dat maakt volgens het college in de toekomst uitbreidingen mogelijk zonder dat er een nieuw bestemmingsplan nodig is. En dat terwijl volgens streekbewoner Paul Sondaar blijkt dat het ‘oprekken’ in vergelijking met het bestaande bestemmingsplan al heel ver gaat. ‘Dat is onbegrijpelijk en onacceptabel.’

Sondaar, die opgroeide in een boerderij aan de Reest, strijdt al jaren voor behoud van het kwetsbare stukje Reestdal op 12 meter afstand van het nieuwe ziekenhuis. De verloedering is hem een doorn in het oog. ’In de jaren zeventig werd verpleegtehuis de Schiphorst gebouw in het toen al erkende kwetsbare Reestdal. Het mocht niet hoger mocht worden dan 6,5 meter met een aanzienlijke groenstrook er omheen. Vijftig jaar verder is er een snelweg door het Reestdal gelegd, een kanaal ernaast, is de N32 opgewaardeerd tot een ruim vier meter hoger liggende snelweg. De gevolgen zijn desastreus.’

Hij stelt dat de geluidsbelasting nu al boven de norm is en het wordt nog erger. Sondaar wijst op reflectie van lawaai tegen het nieuwe gebouw, wat niet te voorkomen is met geluidsarm asfalt of geluidschermen. Het college vraagt zich bovendien af of de kosten van dit soort maatregelen nog wel redelijk zijn. Bovendien moet je volgen de gemeente een geluidscherm in een natuurgebied helemaal niet willen. Sondaar: ‘De omgeving zal er onder lijden.’ Het college: ‘Het landschap is steeds in ontwikkeling. Met de nieuwbouw van het ziekenhuis gaat deze ontwikkeling door.’

De invulling van het oude ziekenhuisterrein op een steenworp afstand van het nieuwe moet volgens andere bezwaarmakers worden betrokken bij de bouwplannen. In diverse zienswijzen wordt dit als een gemis ervaren. Zo kan de herbestemming ook weer invloed hebben op het verkeersaanbod en dus de bereikbaarheid van het gebied.

Met de verplaatsing van het ziekenhuis van de oostkant van de Reggersweg naar de westkant van de Reggersweg neemt de verkeersdruk volgens de gemeente niet toe. Maar wat het effect is van een nog te zoeken nieuwe bestemming van het bestaande ziekenhuisterrein is nog onduidelijk. Volgens de gemeente wordt de verkeerssituatie dan opnieuw beoordeeld.

Ook de Natuur en milieufederatie Drenthe maakt zich daar zorgen over. ‘Gezien de landschappelijke relatie met het beekdallandschap van de Reest is het voor ons zeer relevant wat in de toekomst met het oude ziekenhuisterrein gebeurt.’


Gerelateerd nieuws