Uitbreiding Veldzicht nog geen gelopen koers

Balkbrug - In Balkbrug is niet enthousiast gereageerd op de mogelijke komst van nog eens twintig ongedocumenteerde vreemdelingen – ‘illegalen’ – met psychiatrische problemen naar CTP Veldzicht.

Daarvoor zou een zogeheten beschermde woonvoorziening moeten worden gecreëerd, buiten de hekken van de kliniek. Maar Veldzicht wil het ‘samen met het dorp’, of helemaal niet. “Zo doen we het al 125 jaar”, aldus plaatsvervangend-directeur Hans-Reinder Menkveld. 

Formeel ligt de opdracht er nog niet, maar op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt Veldzicht de mogelijkheid om twintig extra ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problematiek op te nemen. “Het gaat om mensen die via de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen bij ons geplaatst zouden worden”, legt Menkveld uit. “Die vloeit voort uit de ‘Bed-bad-broodregeling’, die de laatste jaren veel in het nieuws is geweest.” Hij benadrukt dat deze mensen door de behandelaars van Veldzicht beoordeeld worden als stabiel genoeg om op straat te mogen komen en dat het niet gaat om mensen die een misdaad hebben begaan. Evenmin zijn het bewoners van het ‘aso-azc’ dat de gemeente Amsterdam onlangs besloot te sluiten. “Dat is een totaal andere doelgroep.”

Nu al heeft het Centrum voor Transculturele Psychiatrie in Balkbrug tien plekken voor mensen uit de beoogde doelgroep, maar om de uitbreiding van dat aantal mogelijk te maken is een nieuwe woonvoorziening buiten het huidige terrein noodzakelijk. Vier locaties in de nabije omgeving van Veldzicht zijn daarvoor inmiddels in beeld.

Menkveld en de zijnen legden het verzoek onder meer voor aan de burgemeester en de gemeenteraad van Hardenberg en ook de Klankbordgroep uit 2013 – opgericht rond de destijds voorgenomen sluiting van Veldzicht – werd nieuw leven ingeblazen. Niettemin was het onderzoek nog in volle gang toen onlangs in de media al een bericht verscheen over de mogelijke uitbreiding. “En daarin werd gesproken over ‘asielzoekers’, terwijl dat helemaal niet het geval is. Wij werden daar ook door overvallen. Vanuit het dorp zei men terecht: ‘Veldzicht, informeer ons! Kom met een plan’. Maar dat plan was er nog helemaal niet, daar waren en zijn we nog mee bezig. Of dat bericht het proces overhoop heeft gegooid? Nou ja, het heeft de communicatie wel versneld, zullen we maar zeggen.”

Menkveld is het dan ook niet eens met de kritiek over gebrekkige communicatie, die onder meer werd geuit in een brief van Coalitie Balkbrug 2025, die mede ondertekend werd door Plaatselijk Belang en de plaatselijke ondernemersvereniging. “We hebben die partijen vanaf de eerste fase meegenomen. Ja, we hadden het een week eerder kunnen vertellen, maar het was dezelfde fase geweest.”

Stem van Balkbrug

Voordat de uitbreiding daadwerkelijk gestalte krijgt moet er niettemin nog heel wat water door de Reest. Organisatorisch en financieel kent het plan nog de nodige haken en ogen. “Wijzelf, het ministerie en de gemeente moeten er goedkeuring voor geven en het dorp vergeten we daarbij niet. Ook oppositie kan een reden zijn om het niet door te laten gaan. De stem van Balkbrug speelt een grote rol in het uiteindelijke besluit.”

En die stem klinkt vooralsnog niet bijster positief. Tijdens een informatieavond in ’t Trefpunt praatte Menkveld de dorpelingen vorige week bij, gisteravond volgde een tweede sessie. “Het was pittig en er kwam best veel emotie los. Een deel van de reacties was in de trant van ‘jullie hebben het allang bekokstoofd en het gaat toch wel door’. Dat wantrouwen is er altijd richting instanties, maar het is absoluut nog niet zeker dat het doorgaat. Wat mij wél verbaasde waren de verhalen over overlast die men nu al ervaart. We dachten dat goed in beeld te hebben en we hebben ook altijd gezegd dat we graag willen dat incidenten gemeld worden, maar kennelijk zijn die gevoelens van onveiligheid er toch.”

Menkveld hoorde onder meer verhalen over mensen die plotseling bij inwoners in de tuin stonden, maar ook ‘nietsdoen’ en rondhangen door patiënten van Veldzicht levert overlast op. “Het is niet altijd duidelijk of het om mensen van ons gaat, maar als dat het geval is moeten we daar wel iets mee. We willen de relatie met het dorp goed houden. Dus zelfs als het allemaal niet doorgaat, dan nog is dit een waardevol gesprek geweest. Uiteindelijk zijn wij als Veldzicht ‘op aard’ om de samenleving veilig te houden, dus daar hoort zeker ons eigen dorp bij. Zo doen we het al 125 jaar.”