Advies na brand papierrecyclingbedrijf Staphorst: vee binnen houden en melk apart houden

Staphorst - De GGD, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeente Staphorst raden aan om voorlopig te stoppen met begrazing en vee binnen te houden. Dit naar aanleiding van de neergeslagen roetdeeltjes die zijn gevallen na de brand in de nacht van 17 op 18 juli bij papierrecyclingbedrijf Huhtamaki Paper Recycling.

Na deze brand zijn metingen verricht, waarvan de resultaten binnen een aantal dagen de resultaten worden verwacht. Vooruitlopend op de uitslagen wordt geadviseerd om melk van vee dat buiten heeft gestaan, apart te houden. Ook is het advies om geen gewassen uit eigen tuin te eten, met uitzondering van gewassen die u kunt schillen of die uit een kas komen. Maaien en oogsten wordt eveneens afgeraden, en ook is het beste om hobbykippen binnen te houden en voorlopig geen eieren te eten van hobbykippen die buiten lopen.

De adviezen gelden voor een aangewezen gebied in Staphorst. Dit geldt vanaf de kruising van de Oosterweg met de Gemeenteweg tot en met de Burgemeester Nawijnstraat. Onder andere de Oosterparallelweg, en een groot gedeelte van industrieterreinen De Baarge en Bullingerslag vallen hieronder.

Naar verwachting zijn de meetresultaten na het weekend bekend. Op basis hiervan volgt een nieuw advies.

‘Triest aanblik’

Locoburgemeester Lucas Mulder heeft na de brand gesproken met betrokkenen en omwonenden. ‘Het is een trieste aanblik, het bedrijfspand is verloren. Gelukkig zijn er geen slachtoffers. Met waardering zie ik dat hulpverleners en vrijwilligers zich volop inzetten.’