ChristenUnie: ‘Universiteit is interessante kans voor Meppel’

Meppel - Het college van Gedeputeerde Staten gaat in gesprek met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over de mogelijkheden om een Universiteit van het Noorden naar Drenthe te halen. Meppel wordt genoemd als mogelijke locatie. ‘Een interessante kans, gelet op de strategische ligging van Meppel’, volgens ChristenUnie Meppel.

De partij heeft vragen gesteld aan het college. Het wil onder andere weten of het college van burgemeester en wethouders al het initiatief hebben genomen om hierover een gesprek aan te gaan met het het college van bestuur van de RUG en met de Gedeputeerde Staten. En het wil weten of het college ook vindt dat dit een interessante kans is voor Meppel.

Het onderzoek van de provincie volgt op een uitspraak van Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur. Hij gaf aan de RuG te willen ontwikkelen naar een Universiteit van het Noorden, waarbij hij mogelijkheden zag voor de HEMA-gemeenten (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen).