Westerveld stelt € 120.000 beschikbaar voor vernieuwende en innovatieve ideeën

Diever - De gemeente Westerveld is op zoek naar goede ideeën. Het stelt daarvoor € 120.000 aan subsidie voor beschikbaar.

‘We willen uitstralen en waarmaken dat iedereen ertoe doet, gehoord wordt en bijdraagt aan onze samenleving’, schrijft het college van burgemeester en wethouders. ‘Samen met de inwoners willen we zorgen voor een prettige, veilige en gezonde leefomgeving. Waar vrijheid ten koste gaat van veiligheid of gezondheid, willen we grenzen stellen. Maar bovenal willen we in hechte samenwerking en dialoog met bewoners en bedrijven zorgen voor een gemeente waar iedereen prettig woont en onderneemt en zich graag wil vestigen.’

Voorwaarden

Inwoners van de gemeente Westerveld kunnen subsidieaanvragen doen voor initiatieven en evenementen. Maar om de subsidie te ontvangen zijn er wel een paar voorwaarden waar aan voldaan moet worden. Zo moet het bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, economie, toerisme, leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) en ontwikkeling van de gemeente. Tevens moet het de onderlinge samenwerking van inwoners en organisaties stimuleren en versterken. Het moet toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking en voor mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Ook moeten indieners draagvlak voor het initiatief aantonen en beschrijven in het plan. ‘Verder moeten de initiatieven innovatief en vernieuwend zijn, want met de uitvoeringsregel wil de gemeente vernieuwende ideeën stimuleren en aanjagen. Het is ook voor een individu mogelijk geworden om subsidie aan te vragen.’

Geen structurele subsidie

De subsidie die eventueel wordt gegeven is incidenteel en is niet meer dan een derde van de totale kosten van het initiatief. Er is een maximum van € 10.000 beschikbaar per initiatief. Voor evenementen (met meer dan 500 bezoekers of deelnemers) is er een maximum bedrag van € 5.000 beschikbaar.

Ieder jaar vinden er drie subsidierondes plaats. Tijdens deze subsidierondes kunnen subsidieaanvragen voor initiatieven en evenementen aangevraagd worden. De sluitingsdata van de subsidierondes zijn 1 januari, 1 april en 1 september. Het college van burgemeesters en wethouders toetst vervolgens de aanvragen. ‘De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. Om ervoor te zorgen dat inwoners snel aan de slag kunnen met het initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en meedenken met het plan.’

Per subsidierondes wordt er € 40.000 beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen ingediend worden door te mailen naar info@gemeentewesterveld.nl.