Cornelis Offerein is op 84-jarige leeftijd overleden

Diever - Cornelis Offerein is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was een bekende persoonlijkheid in Diever. Offerein bracht zijn laatste jaren door in verzorgingscentrum Jan Thijs Seinenhof.

Cornelis Offerein heeft jaren deel uitgemaakt van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Diever, eerst voor de VVD en later voor Gemeentebelangen. Na beëindiging van zijn raadslidmaatschap werd hij koninklijk onderscheiden. Naast zijn raadslidmaatschap bekleedde Offerein nog verschillende andere bestuursfuncties. Zo was hij betrokken bij de jeugddiensten van de Hervormde kerk, was hij van 1964 tot 1970 diaken, vanaf 1975 vijf jaar voorzitter van de kerkvoogdij en daarna 12 jaar ouderling.

Verder was hij voorzitter van de afdeling Diever van de Bond voor Oud leerlingen Drenthe van de lagere landbouwscholen, bestuurslid en voorzitter van de coöperatieve zuivelfabriek in Diever. Toen deze was opgegaan in de DOMO, nu inmiddels Campina, was Offerein lid van de ledenraad Diever-Wapse. Ook was hij vanaf 1975 twintig jaar hoofd ingeland van het Waterschap Smilde, later waterschap Meppeler Diep. Ook was Cornelis Offerein lange tijd actief als lid van de Ruilverkavelingscommissie Diever, Oldendiever, Wittelte en Wapse en lid van de ledenraad van landbouwcoöperatie CLM in Meppel, lid van het hoofdbestuur van het Drents Landbouw Genootschap en lid van de Raad van toezicht van verzorgingshuis Reestoord in Meppel.

Boerenbedrijf

Offerein had een boerenbedrijf in Dieverbrug. Toen de historische vereniging gemeente Diever in 2012 het plan opvatte een boek samen te stellen over Dieverbrug, was Cornelis direct bereid om hier aan mee te werken. De samenstellers van het boek ‘An de Brogge’ hebben dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis over Dieverbrug. Nadat hij de boerderij had overgedaan aan zijn zoon Roelof was Cornelis actief bij de Stichting Sport Promotie Diever en stond hij wekelijks op post bij de jaarlijkse Brinklopen. De organisatie kon ook materialen opslaan bij hem in de schuur, toen hij woonachtig was aan de Brinkstraat in Diever.

De afscheidsdienst van Cornelis Offerein vindt dinsdag om 11.00 uur plaats in de Nederlands Hervormde kerk. Daarna vindt in familiekring de begrafenis plaats in Diever.