Vermilion wil boringen Noordwolde zo snel mogelijk hervatten

Noordwolde - Gasproducent Vermilion wil de boorlocatie bij Noordwolde zo snel mogelijk in gebruik nemen. Dat zegt het bedrijf in een reactie op het handhavingsverzoek van het ministerie van Landbouw.

Dat handhavingsverzoek is een direct gevolg van het verwerpen van het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) door de Raad van State eind mei. Milieudefensie Westerveld, die de gasproducent kritisch volgt en streeft naar zoveel mogelijk transparantie over de gasboringen van Vermilion, ontdekte dat het bedrijf geen natuurvergunning heeft aangevraagd.

Bovendien kon het bedrijf niet voldoende aannemelijk maken dat bij de nieuwe boring geen stikstof zou vrijkomen. Het ministerie gaf de milieubelangenorganisatie gelijk. Met de proefboring mag het bedrijf voorlopig niet beginnen.

Onderzoek

Vermilion zegt, een dag na de bekendmaking van het stilleggen van de activiteiten, in een geschreven statement de boringen zo snel mogelijk te willen hervatten. Het bedrijf onderzoekt met de betrokken autoriteiten op welke manier dat kan.

Volgens de Canadese gasproducent is de stikstofuitstoot, en daarmee ook een eventueel nadelig effect op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, verwaarloosbaar klein. Daarnaast stelt het bedrijf te beschikken over de benodigde vergunningen, maar daarmee is het ministerie het dus niet eens.

Wat is PAS ook alweer?

Eind mei oordeelde de Raad van State dat het Nederlandse stikstofbeleid (het Programma Aanpak Stikstof) in strijd is met Europese natuurwetgeving. De principiële uitspraak heeft gevolgen voor tal van bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden. Vergunningen voor veehouderijen, wegen en bedrijventerreinen -en nu dus ook gasproducent Vermilion- mogen sindsdien niet meer worden afgegeven op basis van de huidige stikstofregels.

Te hoge concentraties stikstof zijn schadelijk voor de natuur en de gezondheid. Door een overdaad aan stikstof gaan bepaalde plantensoorten sneller groeien, maar komen andere juist in de verdrukking.

Op basis van het PAS gaven overheden toestemming voor allerlei activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Het uitgangspunt was dat een vergunning wordt verleend als er maatregelen worden genomen om de schade die stikstof aan de natuur veroorzaakt in te perken. Het probleem met die aanpak is dat vooraf helemaal niet vaststaat dat de maatregelen werken.