Restauratie Landgoed Oldengaerde vordert gestaag

Dwingeloo - De grootschalige restauratie op Landgoed Oldengaerde bij Dwingeloo vordert gestaag. Verwacht wordt dat in 2020 alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Met de restauratie is een bedrag van meer dan twee miljoen euro gemoeid.

Landgoed Oldengaerde bestaat uit een verzameling van monumentale gebouwen, tuinen, tuinobjecten en een bos. De aan het Westeinde gelegen Havezate, oorspronkelijk uit het begin van de 15e eeuw, vormt het middelpunt van dit landgoed. In 1717 kreeg het gebouw zijn huidige classicistische uitstraling. Van oorsprong was Oldengaerde één van de achttien havezaten in Drenthe. Hiervan resten er nu nog maar zeven. Oldengaerde behoort tot de fraaiste en best bewaard gebleven havezaten. De havezate heeft nog steeds de oude elementen zoals het jute-behang dat uit 1850 stamt en het unieke goudleren behang uit 1700. Verdere waardevolle interieurelementen zijn de stucplafonds, de schouwen en deuromlijstingen. De voorgevel is versierd met onder meer festoenen en jaartalstenen. Alle bijzondere details worden tijdens de restauratie behouden.

Landgoed Oldengaerde werd in 2013 overgedragen door de toenmalige eigenaren aan Het Drentse Landschap met het doel het landgoed te behouden. Het is de bedoeling dat het landgoed een openbaar karakter krijgt.

Restauratie

In opdracht van Het Drentse Landschap wordt het landgoed momenteel gerestaureerd. Nadat alle werkzaamheden afgerond zijn, is het de bedoeling dat bezoekers gericht op cultuur, recreatie en toerisme nog meer kunnen genieten van het landgoed. De plannen voorzien in ieder geval in een mix van wonen en toeristisch-recreatieve functies, waarbij behoud van de monumenten voorop staat. Een deel van de havezate blijft in gebruik bij de oorspronkelijke eigenaren, terwijl in een ander deel twee kleine appartementen en een bijeenkomstfunctie worden gehuisvest.

Bekend terrein

De restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door Jurriëns Noord, onderdeel van de Friso-bouwgroep. Het bedrijf heeft in 2017 en 2018 ook al werk uitgevoerd bij de Havezathe in Dwingeloo. In 2017 ging het om de cascorestauratie van het hoofdgebouw, de restauratie van voeg- en metselwerken, het herstellen van het monumentale pannendak en het herstel van ramen, deuren en kozijnen met het daarbij horende schilderwerk. Het afgelopen jaar is door Jurriens Noord in het voormalig Koetshuis een beheerderswoning gerealiseerd.

Jurriëns Noord is begin dit jaar gestart met het restaureren van het interieur van het hoofdgebouw. Houten balklagen en vloerdelen zijn daarbij flink onder handen genomen. Ook de wandspanningen gerestaureerd. Tijdens het werk is er ook oog voor de cultuurhistorische waarden in combinatie met duurzaamheid en bruikbaarheid. Zo worden er isolerende maatregelen getroffen en wordt er een wandverwarming toegepast. De Havezathe krijgt ruimte voor vergaderingen en woonvertrekken.