Vledder fleurt steeds verder op: Nu ook bloemen op Lesturgeonplein

Het dorp een nog vriendelijker aanzicht geven voor inwoners en toeristen. Dat is wat Dorpsbelang Vledder voor ogen heeft met het op verschillende plaatsen hangen van prachtige hangchrysanten. Momenteel worden 35 lantaarnpalen opgefleurd door de rode bloemen.

Het idee om Vledder met bloemen een vriendelijker aanzicht te geven is niet nieuw. Al tijdens de herinrichting van de Dorpsstraat ruim twee jaar geleden, werd hier rekening mee gehouden door de aanleg van zes grote bloembakken. Echter dit werkte niet. De bloembakken zijn ondertussen leeg. Voor Dorpsbelang Vledder aanleiding om te kijken hoe het dorp wel opgefleurd kon worden met bloemen.

Positieve reacties

Vorig jaar werd het idee geopperd om in de Dorpsstraat met chrysanten gevulde bloembakken te hangen aan de lantaarnpalen. Dit leverde zoveel positieve respons op, dat als snel werd besloten om niet alleen de Dorpsstraat op te fleuren maar ook andere plekken in Vledder. Dat dit even op zich heeft laten wachten, heeft volgens vicevoorzitter van Dorpsbelang Bart Rinkema alles te maken met de financiering van de bloembakken.

‘Je praat al snel over een bedrag van meer dan honderd euro per lantaarnpaal. Gelukkig hebben we door sponsoring en zelfwerkzaamheid dit bedrag al aardig naar beneden weten te krijgen. Toen ook het Ondernemersfonds nog eens een duit in het zakje deed, konden we 13 extra bakken bestellen.’ De hangchrysanten fleuren dus nu niet alleen de Dorpsstraat, maar ook het Lesturgeonplein en de Solweg, de weg richting Doldersum.

Herinrichting

Dorpsbelang Vledder had de chrysanten ook graag aan de lantaarnpalen aan de Vledderweg gehangen. Op advies van Joost Ottink van GreenFixx, de Vledderse specialist in tuinaanleg en –onderhoud, is daar echter van afgezien. ‘Er staan daar teveel eikenbomen die het licht wegnemen. De bloemen groeien daar niet’, zo zegt Ottink.

De ondernemer heeft een belangrijk aandeel in het project. Samen met cliënten van Trajectum heeft hij voor de aanschaf van de bloembakker, de inkoop van de chrysanten en het vullen van de bakken gezorgd. Vrijwilligers van Dorpsbelang waaronder ook Ronnie van Buuren en de zeer betrokken inwoner van Vledder Piet Vredenburg hebben de bakken her en der in het dorp opgehangen.

Volgens Rinkema is het een mooi voorbeeld hoe met elkaar zaken opgepakt kunnen worden. ‘Er zijn plannen om het Lesturgeonplein opnieuw in te richten. Dat pakken we als Dorpsbelang na de realisatie van de bouwplannen in Vledder-Noord op. De hangchrysanten nemen we ook in die plannen zeker mee. Het staat prachtig en fleurt het dorp echt op.’