De Valk Wekerom gaat biologisch veevoer produceren voor Agruniek

Meppel - Agruniek/Rijnvallei in Wageningen en De Valk Wekerom in Meppel gaan samenwerken bij de productie van biologisch veevoeder.

De samenwerking moet leiden tot een voordeel voor de leden van beide coöperaties. Het gaat om de gezamenlijke inkoop van biologische grondstoffen, de productie van biologische mengvoeders en het up-to-date houden van kennis. Beide partijen zetten de voeders zelfstandig onder hun eigen naam in de markt.

De planning is dat De Valk Wekerom in Meppel in september van dit jaar officieel het eerste in eigen beheer geproduceerde biologische veevoeder gaat afleveren.

Om de grondstofstromen vanaf de ontvangst tot en met de afvoer van gereed product gescheiden te kunnen verwerken-, realiseert De Valk Wekerom een tweede stortput met bijbehorende overkapping. Tevens worden intern aanpassingen aan transport- en productielijnen gedaan ten behoeve van de gescheiden verwerking.

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 6 augustus een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van die tweede stortput. Belanghebbenden kunnen nog tot en met 17 september tegen dit besluit bezwaar maken.

De samenwerking met de biologische veevoeders is zeker geen opmaat voor een fusie tussen Agruniek/Rijnvallei (jaarlijkse omzet 240 miljoen, 291 werknemers) en De Valk (78 miljoen, 53 werknemers).