Daling van WW-uitkeringen neemt af in Drenthe

Regio - Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juli af. Vooral onder uitzendkrachten en in seizoensgevoelige sectoren als bouw, landbouw en horeca deden minder mensen een beroep op de WW.

Ook op de lange termijn blijft het aantal WW-uitkeringen dalen, al neemt het tempo van de daling wel af nu de conjunctuur zich minder gunstig ontwikkelt.

Cijfers

Eind juli telde Drentse 6.941 WW-uitkeringen. Dat is 2,8 procent van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in juli af met 260 uitkeringen (- 3,6 procent). In juli daalde de WW het sterkst onder uitzendkrachten – veelal werkzaam als schilder, bouwvakker of medewerker hoveniersbedrijf – en onder WW’ers afkomstig uit de sectoren bouw, landbouw en horeca. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Drenthe 18,9 procent (-1.616) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW van de afgelopen jaren door. Al neemt het tempo van de daling de laatste maanden wel af. De economie ontwikkelt zich in 2019 minder gunstig dan in de voorgaande jaren, waardoor er minder banen bijkomen. Ook ontstaat er een steeds grotere mismatch tussen het aangeboden werk en de beschikbare kandidaten.

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind juli uit op 233.934. Dat is 2,6 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 242.662. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 8.728 (-3,6 procent). Een jaar eerder telde Nederland nog 279.360 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 45.425 uitkeringen (-16,3 procent).

Noordelijke provincies

In juli nam in alle drie de noordelijke provincies het aantal WW-uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar was ook overal in het noorden een afname te zien. UWV verstrekte eind juli in de provincie Groningen 7.873 WW-uitkeringen; 4,2 procent minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind juli 16,4 procent lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in juli met 4,6 procent afgenomen naar 8.883. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 17,1 procent.