VVD heeft veel vragen over ontwikkelingen bij Veldzicht

Hardenberg/Balkbrug – De mogelijke uitbreiding van Veldzicht in Balkbrug voor de opvang van ongedocumenteerde asielzoekers houdt de gemoederen in Balkbrug bezig, maar ook VVD. De partij heeft er in de persoon van fractielid J. Meijerink een aantal schriftelijke vragen over gesteld aan b&w.

De partij wil van het college onder andere de toezegging dat de gemeenteraad vroegtijdig betrokken wordt in het proces over een mogelijke uitbreiding. Ook wil zij onder meer weten op welke datum het college kennis heeft genomen van het verzoek van justitie om uitbreiding van Veldzicht ten behoeve van ongedocumenteerde vreemdelingen en hoe b&w er tegenover staat dat er binnen de gemeente Hardenberg ongedocumenteerde vreemdelingen in een open afdeling behandeld zouden moeten worden.

Verder refereert zij ook aan een advertentie in een weekblad met een bouwaanvraag voor vier nieuwe gebouwen op het terrein van Veldzicht. . Drie hiervan zijn niet benoemd qua invulling. Wat is de bestemming voor deze gebouwen?; vraagt de VVD.

Slechte timing

De partij besluit haar vragenreeks met een vraag over de timing van de bouwaanvraag in de vakantieperiode. Volgens de VVD biedt dat moment weinig mogelijkheden voor direct betrokkenen om kennis te nemen van een bouwaanvraag. Zij vraagt het college in de toekomst in het bijzonder voor overheidsgebouwen hier anders mee om te springen.