Stikstof nekt gaswinning

Regio - ‘Stop de olie- en gaswinning die leidt tot stikstofuitstoot, totdat de natuur aantoonbaar voldoende beschermd is.’ Die oproep doen vijftien organisaties, waaronder Stichting Gas DrOvF, dat zich zorgen maakt over de gaswinning in deze regio.

Ze vinden dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen en roepen op tot het instellen van een 'nationaal moratorium'. Dit zou het winnen van olie en gas voorlopig een halt toeroepen. De brief komt naar aanleiding van de waarschuwing die het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit onlangs uitdeelde aan gaswinner Vermilion. Dat bedrijf moet per direct haar activiteiten op de gaswinningslocatie in Noordwolde stopzetten, omdat het de natuurvergunning niet op orde had. De overtreding kwam aan het licht door oplettendheid van burgers.

Betreurenswaardig

‘We zien nu voor het eerst dat het risico op stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden door gaswinningsactiviteiten wordt erkend’, schrijven de ondertekenaars. ‘Het kan geen verrassing zijn dat gaswinning gepaard kan gaan met stikstofuitstoot. Alleen al affakkelen, vrachtwagenbewegingen en dieselgeneratoren zijn stikstofbronnen. Het is betreurenswaardig dat Vermilion, maar ook de landelijke overheid daar tot nu toe geen oog voor hadden.’

Regie

Het kan volgens de ondertekenaars niet zo zijn dat dit soort waarschuwingen, de controle en het naleven van de wet afhankelijk zijn van inwoners of bij de gaswinner. ‘De overheid moet de regie nemen.’