Wandelen langs de grafheuvel in Diever

Diever - Het OERmuseum houdt een OER-wandeling rond en in Diever op zaterdag 31 augustus. Start bij het Oermuseum, Brink 7 te Diever om 14:00 uur. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en eindigt weer bij het museum.

De wandeling met een ervaren gids start bij het museum en gaat dan richting het hunebed aan de Groningerweg en loopt via de locatie van een door professor Van Giffen opgegraven steenkist, langs een grafheuvel. Vervolgens wandelen we over het landgoed De Heezeberg met prachtige stuwwallen. Deelnemers komen veel te weten over het ontstaan van het land zoals het nu te zien is, enerzijds door de natuur gevormd, anderzijds door de mens veranderd. De bijzondere nalatenschappen uit de prehistorie zijn ook te zien.. De gids zal er alles over vertellen.

www.oermuseum.nl

Aanmelden op (0521) 591445 of wandelingen@oermuseum.nl.