Overijssel gaat een extra boom per inwoner planten: 1,1 miljoen bomen

Staphorst - Provinciale Staten van Overijssel namen in november vorig jaar een bijzondere motie aan: plant één extra boom per inwoner in de komende coalitieperiode. Daar heeft de provincie nu een actieplan voor gemaakt.

Dit plan, om concreet 1,1 miljoen bomen extra aan te planten in Overijssel, gaat nu de uitvoering in. Met dit plan ontwikkelt de provincie beleid om op een slimme manier nieuwe bomen te planten, om klimaatverandering tegen te gaan. Met oog voor het landschap, inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en de provincie gelijk zo mooi mogelijk in te richten. Dat laatste betekent overigens ook dat de in sommige gevallen ook toestaat dat er in het kader van natuurontwikkeling in bepaalde gebieden ook bomen gekapt worden. Die worden later dan op meer geschikte locaties opnieuw aangeplant.

Drie delen

Het actieplan bestaat grofweg uit drie delen: een verdienmodel ontwikkelen, locaties zoeken, en draagvlak creëren. Want ten eerste gaat het erom, dat er ook een slim verdienmodel aan het planten zit, om zo een duurzaam beheermodel te kunnen ontwikkelen.

Daarnaast ontstaat als tweede spoor nu zoektocht naar beschikbare gronden voor de aanplant. En als laatste, maar zeker niet als minst belangrijke: dit is een initiatief dat door vele handen gedragen moet worden. Iedereen met een goed plan voor het planten van bomen, moet zijn voorstel kunnen doen.

De provincie reserveert een bedrag van 500.000 euro voor de aanschaf van nieuwe bomen, de boomfeestdag, samenwerking met partners en een digitaal platform.