Informateur Herweijer kan aan het werk in Westerveld

Diever - Informateur Michiel Herweijer weet met welke opdracht hij aan de slag moet in Westerveld. De hoogleraar bestuurskunde moet onder meer onderzoeken wat de oorzaken zijn van de bestuurlijke impasse waarin politiek Westerveld momenteel in verkeert.

Michiel Herweijer is begin vorige week door de twee overgebleven coalitiepartners in Westerveld DSSW-SW en Gemeentebelangen aangezocht als informateur. In eerste instantie zou de hoogleraar moeten onderzoeken of er nog voldoende vertrouwen was tussen enerzijds DSSW-SW en Gemeentebelangen en de derde coalitiepartner Progressief Westerveld om deze collegeperiode af te maken. In een extra raadsvergadering trok echter PW de stekker uit de coalitie en veranderde daarmee ook de opdracht voor de informateur.

Opdracht

De voorzitters van de fracties DSSW-SW en Gemeentebelangen hebben de opdracht die zij hebben geformuleerd donderdagavond besproken met de vier andere fractielieders in de gemeenteraad in Westerveld. Die hebben allemaal aangegeven met de informateur in gesprek te willen gaan. Van Herweijer wordt verwacht dat hij binnen drie weken verslag uitbrengt van zijn bevindingen. Hij moet dus twee belangrijke vragen zien te beantwoorden: wat zijn de oorzaken van de bestuurlijke impasse in Westerveld en in kan het huidige bestuursakkoord voor partijen als basis kan dienen voor de komende raadsperiode tot de verkiezingen van maart 2022.

Hoogleraar

Michiel Herweijer is als hoogleraar bestuurskunde verbonden aan de vakgroep bestuurskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij, als docent publiek management, verbonden aan de universitaire vestiging Friesland van de Rijksuniversiteit Groningen. Onderwerpen waarover hij met regelmaat wordt geraadpleegd zijn: herindeling, ambtelijke fusies, bestuurskracht, rekenkameronderzoek, wetsevaluaties en intergemeentelijke samenwerking.