Actie Bloemenweiden slaat aan

Weg met mijn grasmat. Ruim baan voor de veldbloemen. Een groeiend aantal tuineigenaren zet de knop om op biodiversiteit.

De animo voor de actie Bloemenweiden van IVN Borger-Odoorn onderstreept dat. De natuurorganisatie biedt tegen 20 procent korting pakketjes met zaden van inheemse veldbloemen aan. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Doel was om binnen 2 jaar 100 klanten te bedienen, maar nu al is de helft bereikt. ,,We hebben zelfs een bestelling vanuit de Provence in Frankrijk. Het besef groeit bij mensen hoe belangrijk biodiversiteit is. Uit heel Drenthe stromen de aanvragen binnen en soms gaat het om grote hoeveelheden. Iemand bestelde 500 gram. Dat is goed voor 500 vierkante meter”, zegt Frank Stoovelaar van IVN Borger-Odoorn.

Borger-Odoorn niet bij convenant

Wat hem betreft kan de gemeente Borger-Odoorn daar een voorbeeld aan nemen. Naast Emmen, Aa en Hunze en De Wolden is Borger-Odoorn een van de vier Drentse gemeentes die zich (nog) niet hebben aangesloten bij het convenant tussen waterschappen, provincie en Drentse gemeentes over ecologisch bermbeheer. Stoovelaar - oud-raadslid voor GroenLinks - roept per brief de gemeenteraad van Borger-Odoorn op om het groenbeleid bij te stellen en de wegbermen langs de weg tussen Valthe en Exloo om te toveren tot een natuurlijke bloemenzee.

Weg van Valthe naar Exloo

,,Grote stukken van de wegberm lenen zich uitstekend voor natuurlijk beheer. Dichtbij de bebouwde kom van Exloo zijn recent nieuwe leidingen gelegd voor water en gas. Die geroerde grond is bij uitstek geschikt om nog dit jaar in te zaaien met wilde bloemenzaad. Aan weerszijden van de weg hebben landbouwers hun akkerranden al ingezaaid. Het past dus prima bij de omgeving.”

Volgens een woordvoerder onderkent de gemeente Borger-Odoorn wel degelijk het belang van biodiversiteit in de bermen. ,,Als gemeente voldoen wij aan de afspraken die in het convenant genoemd worden. Wij beheren globaal 30 procent van onze bermen op ecologische wijze.” Pas als de gemeenteraad zich er over heeft uitgesproken zal Borger-Odoorn het convenant tekenen.