Gemeente legt voorkeursrecht op vijf percelen in Dalfsen

Dalfsen - Het college heeft dinsdag besloten om voorkeursrechten te vestigen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Het gaat om 5 percelen aan het Franse Pad en de Vechtdijk in Dalfsen. Hierbij worden de percelen van drie eigenaren belast met een voorkeursrecht.

Dit houdt in dat de eigenaren hun percelen als eerste aan de gemeente moeten aanbieden als ze van plan zijn om hun perceel te verkopen. Wanneer de gemeente besluit om niet tot aankoop over te gaan, mag de eigenaar het perceel aan een derde verkopen. Binnen 3 maanden moet de gemeenteraad besluiten of dit gevestigde voorkeursrecht voortgezet wordt voor een periode van 3 jaar.

Centrumvisie

Wethouder André Schuurman legt uit waarom de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen op deze percelen: ‘Op dit moment werken we aan het opstellen van het Centrumplan Dalfsen. Dit is de concrete uitwerking van de Centrumvisie Dorp aan de Vecht, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Om te voorkomen dat derden percelen in dit plangebied kopen en daarmee de invulling van dit gebied willen bepalen, heeft de gemeente deze voorkeursrechten gevestigd. Als bijvoorbeeld een derde 1 of meerdere van de 5 percelen aankoopt, kan het gebeuren dat de uitvoering van dit gebied niet meer mogelijk is of alleen tegen extreem hoge kosten, die dan voor rekening komen van de inwoners van Dalfsen.’

Schuurman wil nog 1 ding duidelijk maken: ‘Met het opleggen van een voorkeursrecht worden eigenaren niet gedwongen om hun perceel te verkopen aan de gemeente. Pas als ze van plan zijn om hun perceel te verkopen, dan moeten ze hem als eerste aanbieden aan de gemeente. De gemeente biedt dan uiteraard een marktconforme prijs voor het perceel.’ De gemeente heeft op deze wijze de vrijheid om samen met de inwoners van Dalfsen een plan te ontwikkelen voor dit gebied.

Nieuwsbrief

De komende maanden, tot en met de jaarwisseling, gaat een ontwerpbureau in samenspraak met inwoners en ondernemers van het centrum in gesprek over de uitwerking van de Centrumvisie. De gemeente houdt inwoners en ondernemers onder andere op de hoogte door het uitbrengen van digitale nieuwsbrieven. Inwoners of ondernemers die de nieuwsbrieven nog niet ontvangen, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan gemeente@dalfsen.nl. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangen ze dan in de mailbox.