Ondernemen in Meppel: Judith Veldhuis-Lampe
Door Judith Veldhuis-Lampe

Wiet

Sonja huurde een woning. Best een fraaie woning en Sonja woonde er graag. Maar Sonja had wel wat problemen. Psychisch ging het niet altijd goed; ze had veel last van stress. Die stress werd weer veroorzaakt door financiële zorgen. Sonja had schulden, die zij maar moeizaam kon aflossen.

Hoe hard zij ook werkte, de situatie leek soms uitzichtloos. En toen besloot Sonja haar aanpak drastisch te wijzigen: als zij nu eens in een keer een flinke som geld zou verdienen, zo groot dat zij in één keer haar schulden kon aflossen? Ja, dan was zij uit de problemen! Met wat hulp van dubieuze figuren legde Sonja een wietplantage aan. In haar kruipruimte, die daarvoor speciaal extra werd afgegraven. De elektra werd illegaal afgetapt, de plantjes werden geplaatst. ‘Hoppa’, dacht Sonja, ‘dat gaat makkelijk.’

Totdat de politie een inval deed en de wietplanten in de kruipruimte aantrof….

De verhuurder wilde de huurovereenkomst direct beëindigen. Sonja kon zo opeens op straat komen te staan. Maar Sonja wilde niet weg uit haar fraaie woning, en sloofde zich enorm uit om dit alles ongedaan te maken. De verhuurder stapte daarop naar de rechter. In de procedure vertelde Sonja eerlijk over haar problemen, de financiële zorgen, en alles wat zij had gedaan om de schade te beperken. Ze had geprobeerd haar fout zo veel mogelijk te herstellen. Maar ondanks de sympathie verloor Sonja de zaak. De wet zegt dat iedere tekortkoming bij het nakomen van een overeenkomst tot ontbinding mag leiden. Dat kan alleen niet als de tekortkoming gezien de bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met de gevolgen niet rechtvaardigt. De rechter vond niet dat sprake was van een tekortkoming van geringe betekenis. Sonja had in strijd met de huurovereenkomst een hennepkwekerij in de woning gebouwd, wat een zeer brandgevaarlijke situatie opleverde. Bovendien had zij zonder toestemming van de verhuurder de kruipruimte uitgegraven, wat de stabiliteit van de fundering van de woning aantastte. Deze tekortkomingen vond de rechter zo ernstig, dat ondanks het overduidelijke belang van Sonja bij behoud van haar woning, de ontbinding gerechtvaardigd was.

Vanaf 1 september is mr. Philine Elzerman ons team komen versterken. Zij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en huurrecht. U bent welkom voor advies en bijstand bij Hallmans advocaten & mediators.