Noord-Nederland profiteert weinig van uitbetaalde soldij

Regio - In de drie noordelijke provincies woont weinig personeel van het ministerie van Defensie. Daardoor gaat ook veel van de uitbetaalde soldij aan Noord-Nederland voorbij.

De uitgaven van de overheid aan defensie bedroegen in 2018 ongeveer 9,1 miljard euro. Bijna de helft van die uitgaven (49 procent) werd vorig jaar besteed aan de lonen van defensiepersoneel. Deze kostenpost ligt al tien jaar net boven de 4 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In Drenthe zijn twee kazernes, een in Assen en de andere in Darp, nabij Havelte. In totaal wonen in Drenthe 1.985 personen die werkzaam bij Defensie, waarvan 484 mensen burgerpersoneel is en 1.499 mensen militair personeel.

In Friesland is meer personeel van Defensie te vinden. Het vliegveld in Leeuwarden is daar een grote werkgever. In Burum staat het afluisterstation van de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), een samenwerking  van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Met bijna 3.000 defensiemedewerkers binnen de grenzen is dat meer dan in de provincies Flevoland en Zeeland.

Groningen heeft de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. In de provincie wonen slechts 1.332 medewerkers van Defensie. Daarvan zijn 261 burger en 1.070 militair.

De provincie die de meeste militairen huisvest is Noord-Brabant. 18 procent van de militaire banen bij defensie wordt vervuld door militairen die wonen in deze provincie. Gelderland staat met 15 procent op de tweede plek. In beide provincie zijn relatief veel kazernes en militaire oefenterreinen.

De minste banen worden vervuld door militairen uit Zeeland. Burgerpersoneel is vooral te vinden in Zuid-Holland. In totaal werkten er vorig jaar 63.813 mensen bij de krijgsmacht. Een derde daarvan was burgerpersoneel. 

Toekomst

De toekomst van het afluisterstation in Burum staat op losse schroeven. Door de komst van het 5G netwerk voor mobiel internetverkeer, ligt Burum onder vuur omdat van dezelfde frequentie gebruik wordt gemaakt. Verplaatsing van de satellietschotels ligt dan ook voor de hand. Mogelijk dat dan ook personeel wordt overgeplaatst. 

Aan de andere kant is het mogelijk dat er in de toekomst juist meer soldij naar Noord-Nederland vloeit. Dit jaar wordt onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een groot militair oefengebied in Noord-Nederland en Duitsland. Niet alleen de Luchtmacht kan het oefengebied gaan gebruiken, ook de Landmacht zou er gebruik van kunnen maken. Alle Defensie-onderdelen worden betrokken bij het onderzoek. Dus bijvoorbeeld ook ‘t Harde, waar de mortieren van de Landmacht staan. De uitkomsten van het grote onderzoek kunnen echter nog jaren op zich laten wachten. 

Inmiddels lijkt wel duidelijk dat vliegbasis Leeuwarden is aangewezen als standplaats voor vier ‘MQ-9 Reapers’. Deze 11 meter lange onbemande toestellen zullen rond 2020 komen. Er zijn honderd directe en ruim tweehonderd indirecte banen mee gemoeid.