Aantal alleenwonenden in Meppel sterk gestegen

Meppel - In de gemeente Meppel wonen meer mensen alleen dan in de omliggende gemeenten. Van alle Drentse gemeenten wonen alleen in Assen en Emmen meer mensen alleen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2018 woonde 17,4 procent van de Nederlandse bevolking alleen, in 2008 was dat nog 15,7 procent. In de meeste leeftijdsgroepen nam het aandeel alleenstaanden toe. Zeventigers en tachtigers wonen juist minder vaak alleen dan tien jaar terug.

In Meppel ligt het percentage aleenwonenden op 16,1%. Tien jaar geleden lag dat percentage nog op 14,4%.

In Assen ligt het huidige percentage op 17,1% en in Emmen op 15,4%. Van de provinciehoofdsteden boven de IJssel ligt het percentage in Zwolle op 18,9%, in Leeuwarden op 23,3% en in Groningen op 37,2%.

Twintigers wonen relatief vaak alleen. Studentensteden tellen dan ook veel alleenwonenden. Groningen staat bovenaan met 37 procent. Ook in Maastricht, Delft en Wageningen woont meer dan 30 procent van de inwoners alleen.