Veel weerstand tegen herinrichting Koedijkslanden

Meppel - De plannen van de gemeente Meppel voor de herinrichting van de Aelbert Cuypstraat en Nicolaes Maesstraat genieten weinig steun in de wijk. Bewoners kwamen maandagavond massaal af op een informatiebijeenkomst in wijkcentrum KoeBerg.

Veel kritiek was er op de totstandkoming van de tekeningen. Buurtbewoners hadden graag gezien dat de gemeente eerst haar oor te luister had gelegd in de wijk om naar de wensen te luisteren. 'Waarom niet een enquête in de bus waarin wij kunnen aangeven wat we graag willen? Nu worden we geconfronteerd met kant-en-klare plannen. Ik betwijfel of onze opmerkingen van vanavond nog worden meegenomen in het definitieve ontwerp,' aldus een van de bewoners van Koedijkslanden.

In de Nicolaes Maesstraat zien de bewoners weinig heil in de extra groenstrook die staat gepland. De strook zou weinig nut hebben en extra parkeerplekken in de weg staan. In het plan gaat de straat van 39 naar 48 parkeerplaatsen. Te weinig, vinden zij. Voor hen is de oplossing eenvoudig: een strook met visgraat-parkeerplaatsen. 'Er is een beetje geschoven met alles en dit is de uitkomst.'

De 17 parkeerplaatsen in de Albert Cuypstraat blijven gehandhaafd. Waar men nu aan het eind van de straat een rondje kan rijden, loopt de weg straks dood. Op het geplande stuk groen zijn nu parkeerplaatsen. 'Groen is er nu ook voor een deel en dat wordt niet onderhouden,' aldus de critici. 'Nee, dit hadden we niet verwacht.'

Met de opmerkingen van de bewoners gaat de gemeente opnieuw aan de slag. Dan volgt een tweede informatiebijeenkomst waar de herziene plannen worden gepresenteerd.