Bevolkingskrimp in meeste Drentse gemeenten maar bevolking in Meppel groeit

Meppel - De bevolking van Meppel zal tussen 2018 en 2035 met 4% toenemen. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Deze gemeenten zullen ook sneller vergrijzen dan de steden. Ook wonen steeds meer mensen alleen.

Ook voor Steenwijkerland wordt een groei voorzien, de prognose is dat deze uitkomt op 3,5%. De bevolking van Staphorst zal met 2% toenemen.

Krimp

In de andere grensgemeenten van Meppel krimpt de bevolking juist. Hardenberg en Zwartewaterland (beide -0,7%), De Wolden (-1,0), Hoogeveen (-1,2%) en Westerveld (-3,0%) krimpen licht. Aa en Hunze (-5,1%) en Coevorden (-6%) zien de bevolking stevig dalen. Noordenveld is de Drentse gemeente waar de daling met -11% het grootst is.

Kleinere gemeenten aan de randen van het land krijgen de komende decennia te maken met verdere krimp. Het gaat vooral om gemeenten in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Na 2035 wordt de krimp nog sterker doordat de bevolking van Nederland dan minder hard groeit.

Groei

Bijna drie kwart van de nationale groei met 1 miljoen mensen komt volgens de prognose terecht in de grote en middelgrote steden (gemeenten met ten minste 100 duizend inwoners). Steden in het noorden zoals Groningen en Assen en steden in het oosten zoals Zwolle, Arnhem en Nijmegen, zullen verder groeien. Assen ziet de bevolking stijgen met 6,4% en Zwolle zelfs met 12,6%.

Prognose kent onzekerheid

De PBL/CBS regionale prognose 2019-2050 beoogt de meest waarschijnlijke ontwikkeling te beschrijven, rekening houdend met nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau. Toch zijn de cijfers altijd met onzekerheden omgeven.

De ondergrens van de groei van Meppel ligt dan ook op -1,5% in 2035, wat dus feitelijk een krimp betekent. De bovengrens van de groei van de bevolking ligt in de prognose op 9,8%.