Oud-leerlingen Doornveldschool halen Engels diploma op: ‘Jullie hebben een hoog niveau behaald’

Staphorst - Ze kregen veel loftuitingen toebedeeld: de 24 voormalig leerlingen van groep acht van de Doornveldschool. Dinsdagmiddag waren ze nog eenmaal - met ouders - bij elkaar op hun voormalige thuishonk. Gepast trots namen ze hun welverdiende Anglia diploma in ontvangst. Met de complimenten en een hartelijke felicitatie van burgemeester Segers.

De Doornveldschool sluit jaarlijks de lessen Engels in groep 8 af met het Anglia examen. Dit jaar voor de veertiende keer. Anglia is een internationaal onderwijsnetwerk dat scholen stapsgewijs ondersteunt om het vak Engels inhoudsvol en effectief aan te bieden. Het Anglia-examen kent tien niveaus van beheersing. Per niveau wordt in het leerplan beschreven wat een leerling onder de knie moet hebben.

Distinction

De oud-groep achters maakten het examen begin juni op drie verschillende niveaus, met als onderdelen leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en grammatica. Alle leerlingen slaagden met de kwalificatie ‘distinction’; iedereen had meer dan 80 procent van de opdrachten goed. Volgens directeur Bart Hoeve een prestatie van hoog niveau.

De native speaker juf Van Dorp en groepsleerkracht Ellen Dannenberg complimenteerden de geslaagden namens het team. Na een interactief spel onder leiding van juf Van Dorp, reikte burgemeester Theo Segers van Staphorst de diploma’s uit. ‘Succes begint met de eerste stap’ was zijn motto. ‘Het is ongelooflijk belangrijk Engels als wereldtaal enigszins te beheersen. Jullie hebben een hoog niveau behaald; een geweldige startpositie in het voortgezet onderwijs. Blijf je op die weg inzetten.’ Hij onthulde vervolgens zíjn startpositie door te vertellen hoe hij als 16-jarige jongen door zijn vader naar Engeland werd gestuurd om zich dáár in het Engels te bekwamen.

Na afloop van ’t officiële gebeuren was er een gezellig samenzijn met ‘ice tea’ en ‘cream cakes XXL’. Glunderend en met een hartelijk ‘See you later!’ verlieten de jongelui daarna hun vroegere basisschool. Het waardevolle Anglia diploma in de ene hand en een volumineuze zak Engelse drop in de andere.