Grote animo voor parttime studeren verrast Drenthe College

Meppel - Twee nieuwe groepen BBL-studenten zijn op 11 september bij het Drenthe College begonnen met een opleiding naast hun baan.

De studenten zijn gestart met de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker (niveau 4; duur 1 jaar) of de opleiding Onderwijsassistent, Pedagogisch medewerker of Maatschappelijke Zorg (niveau 3 of 4; duur 2 of 3 jaar).

In totaal zijn 33 studenten van start gegaan. Ze zijn afkomstig uit de ruime regio rondom Meppel (Wolvega, Steenwijk, Hoogeveen). De opkomst heeft zowel instellingen voor kinderopvang als Drenthe College positief verrast. Alle studenten zijn werkzaam bij welzijnsinstellingen in die regio. De studenten gaan één dag per week naar school en krijgen na afloop een officieel mbo-diploma.

Voor een deel is de vraag naar opleiding ontstaan door de Wet Innovatie Kinderopvang; daarin zijn aangescherpte opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers vastgelegd.

Daarnaast is er een grote behoefte aan geschoolde medewerkers in de welzijnsinstellingen waardoor ook de opleidingen in de Maatschappelijke zorg meer actueel worden.